Plan og jordstyret

2015-2019

 
Plan- og jordstyret:
Plan- og jordstyret:
 
Navn
Adresse
E-post
Fast medlem Reid Arne Engseth 8754 Øresvik e-post
Fast medlem Hege Aimee Engen 8186 Tjongsfjorden e-post
Fast medlem Randi Storvik Telnes 8187 Jektvik e-post
1. varamedlem Kjell Viggo Ovesen 8186 Tjongsfjorden e-post
2. varamedlem Espen Moland 8186 Tjongsfjorden e-post
3. varamedlem Morten Karlsen 8754 Øresvik  
4. varamedlem Gunnar Leander Skivik 8190 Sørfjorden  
5. varamedlem Sten-Arnt Jensen 8188 Nordvernes e-post
       
Leder Torsten Simonsen 8186 Tjongsfjorden e-post
1. varamedlem Hans Elias Bernt Strømdal 8187 Jektvik  
2. varamedlem Arild Lorentsen 8186 Tjongsfjorden e-post
       
Nestleder Jon Egil Johansen 8193 Rødøy e-post
Fast medlem Stig-Harald Monsen 8195 Gjerøy  
Fast medlem Inger Dagmar Monsen 8187 Jektvik e-post
1. varamedlem Aud Steinrem Johansen 8193 Rødøy e-post
2. varamedlem Rakel Eline Heen 8188 Nordvernes e-post
3. varamedlem Kjell Setvik 8196 Selsøyvik e-post
4. varamedlem Elin Monsen 8193 Rødøy e-post
5. varamedlem Paul Olav Amundsen 8195 Gjerøy e-post
2007-2011

Plan og jordstyret

Leder
Arild Lorentsen, 8186 Tjongsfjorden

Nestleder
Ragnvald Henry Seljevoll, 8185 Vågaholmen

Fast medlem
Arnold Nygård, 8190 Sørfjorden

Fast medlem
Margareth Mathisen, 8187 Storselsøy

Fast medlem
Randi Storvik Telnes. 8187 Jektvik

Fast medlem
Borghild O.L. Strømdal, 8187 Jektvik

Fast medlem
Aud P. Steinrem Johansen, 8193 Rødøy