Indre Tjongsford skolekrets

Indre Tjongsfjord - gårdene fra Aarnes til og med Bjerga - hadde aldri no eget skolehus. Da Babtistenes hus ble bygd på 1950-tallet ble det leid hus der. Før den tid var det "omgangsskole", dvs. skole i vanlig bolighus. På gården Årnes var det vanlig å ha skole.