UNGDOMSSTEVNET PÅ MELØY 1911

Stevnet er mye omtalt og redegjort for i Nordlands avis 1911.

Det gis derfor en egen side her med alt som er funnet om det.

1911 juni 21

© RLA. (18035).

1911

© RLA. (18035).

© RLA (18043).

© RLA. (18044).

1911 Ungdomsmøtet på Meløy - Talerne

© RLA (18046).

© RLA. (18048).

Mer - 1911 juli 19

Mer - 1911 juli 19

© RLA. NA. (18393).

© RLA. NA. (18394).

© RLA. NA. (18395).

© RLA. NA. (18395).

© RLA. NA. (18397).

© RLA. NA. (18399),

1911 august 9

© RLA. (17809).