Sleipnes skolekrets

Flyfoto 1961. © FFR.

Tilbake

1960-årene

Elever ved Sleipnes skole første del av 1960-tallet.

Skoletur?

Bilde fra Arnulf Hansen jnr album (Ingvar Berg-Hansen).

Sannsynlig skoletur på ski. Sleipnes skole. Fra venstre i bildet er: Harry Gundersen, Harry Jensen, Jan Bekkvik, Arnfinn Olsen, Trygve Antonsen, ukjent, Bjarne Bekkvik. (Kilde Kitty og Marie Kvarv).

Skoletur?

Bilde fra Arnulf Hansen jnr album (Ingvar Berg-Hansen).

Sannsynlig skoletur på ski. Sleipnes skole. Fra venstre i bildet er: Oddbjørg Olsen, Kitty Kvarv, Marie Kvarv (Hoff), Ingrid Olsen. Bjørg Fagermo. 6. person er mulig Alberta Jakobsen?

Diverse

Kilder for dette er NORDLANDS FYLKES FORHANDLINGER for det enkelte år.

Bidrag: 2. bidrag til lærerbolig paa Sleipnes kr 1538.

Ludvig Hoff

Var lærer ved denne skole en tid.

1901

KLipp © RLA.

1932

1934

© RLA.

En som var lærer ved Sleipnes skole var Ludvig Hoff.