Nord eller Sør

1589 prestegjeldet

Fra 1589
I 1589 hadde Rødøy prestegjeld 3 kirker og 1 korshus betjent av 2 prester. Rødøy hovedkirke og Meløy anneks skulle betjenes av den ene, og Lurøy kirke og Træna korshus av den andre.

Lurøy og Træna ble utskilt som eget prestegjeld ved reskript 13.3.1767, men man fant ordningen uhensiktsmessig, så prestegjeldene ble slått sammen ved reskript 1.6.1774, samtidig som det ble opprettet et residerende kapellani i Rødøy prestegjeld.

Lurøy og Træna ble igjen fradelt som eget prestegjeld ved kgl.res. 14.12.1822, samtidig som det residerende kapellaniet ble nedlagt.

Ved kgl.res. 29.4.1833 ble gården Solvær overført fra Rødøy til Træna sokn i Lurøy prestegjeld.

Ved kgl.res. 3.5.1884 ble det tillatt å oppføre ny hovedkirke i Rødøy på prestegårdens grunn ("Flaten"), og det skulle anlegges gravplass der.

Ved kgl.res. 27.9.1902 ble Meløy sokn utskilt som eget prestegjeld fra 1.1.1903.

Ved kgl.res. 31.12.1910 ble det tillatt å bygge et kapell i Sørfjorden for sørdelen av Rødøy prestegjeld. Der skulle det holdes 10 gudstjenester årlig.

Ved kgl.res. 22.11. 1911 ble det pålagt soknepresten å møte en gang årlig på hjelpekirkegården i Tjongsfjorden for å forrette jordfesting.

Tjongsfjord kapell ble tatt i bruk i 1962. (Kilde: Riksarkivet).

Helgeland

Historisk sett hører Rødøy til Helgeland. Vi ER og har vært "Helgelendinger" i så lang tid som det har vært noen slik oppdeling av landet. Helgeland går til og med Meløy i nord, mulig litt lenger...

Sitat fra 1950:

"...Dermed fikk disse to kommunene i hvert fall i denne sammenheng brutt sin årtusengamle tilhøringhet til Helgeland".

.

Interkommunale samarbeide

Ifølge ordfører Hoff uttaler i avisintervju 6.5. at det pr idag er 27 interkommunale samarbeid med Rødøy kommune og andre kommuner.

Dette kan sikkert økes om man ønsker å stå alene som kommune.

Nedenfor vil det bli listet opp noen etterhvert:

.

2016 02 11 Avisa Nordland

RØDØY: Formannskapet innstilte tirsdag på å avslutte Rødøys deltakelse i Helgeland regionråd og Helgeland regionråd IKS, og å søke om å få være med i Salten regionråd. I mellomtiden bør kommunen søke om å få møte som observatør.

I samme møte ble ordfører Olav Terje Hoff valgt som leder av forhandlingsutvalget som skal jobbe fram en intensjonsavtalen for kommunereformens Ytre Salten-alternativ, og å vurdere om det er grunnlag for dette.

.

Kystplan Helgeland - felles kommunedelplan

Sak 012/2016: Kystplan Helgeland - felles kommunedelplan - planforslag til 1. gangs behandling

Saksdokumenter del II

Saksdokumenter del III

Saksdokumenter del III

Saksdokumenter del IV

Kilde: Plan og jordstyret - Rødøy.

.

Interkommunalt samarbeide

,

Rødøy museum
Er NÅ en avdeling under Helgeland Museum.
Anlegget eies fremdeles av Falch gamle handelssted, stiftelsen, men driftsansvaret er formelt overført til Rødøy kommune som har gjort avtale med Helgeland Museum.
Utgangpunkt for å se sørover her - var at stiftelsen helt fra start har hatt en godt samarbeid med Helgeland Musum, avdeling på Mo i Rana.

.

HAF

Et godt samarbeide med kommuner på Helgeland - hvor også Rødøy er med. Håper dette kan fortsette uansett resultat av kommunetilsluttning.