Konfirmanter - Den Norske Kirke - 1960 - 1965

1964 7. juli

Lagt ut på fjesboksiden Rødøy før og nå den 19.9.2017. Foto tatt av Magne Hansen, Sleipnes.

1962

1962 - tillegg

1962 - gutter

1962 - piger

1961

Bildet er også tatt inn i Rødøy menighetsblad nr 3 fra 1961.

1961 - gutter

1961 - piker