Tjongsfjord gamle gravgård

Tilbake

 

Ved kgl.res. 22.11. 1911 ble det pålagt soknepresten å møte en gang årlig på hjelpekirkegården i Tjongsfjorden for å forrette jordfesting. (Kilde: Riksarkivet).

Gravhuset

© RLA. (7923). RM.

1934 - en gravferd

© RLA. (954). FFR.

Foto fra EINVOLL samlinga. Grevlegging av Peder Berntsen,, Kjetvik. Fra venstre: Ukjent, Anton Bjerkeli, Jens Pettersen, Magnild Pettersen (Solhaug), Linas Breivik, Petter Davidsen, Didrik Reppen, Håkon Bakkaland, Mattis Bakkeland, Rosa Johansen, Lyder Gundersen, ukjent, Karl Johansen, Peder Bang, Nils Thomassen, Ingolf Dahl, Simon Thomassen, Hanna Hansdtr, Helga Bakkeland, ukjent, Maren Kvalvik, Johanna Jensen Breivik, Anna Bjerkeli (Alfheim). Trygve Kvalvik. Anna Gabrielsen, Kjetvik. Gunbjørg Bjerkeli, Ole Bjerkeli, ukjent. Navneliste sammen med positiv kopi (med nr).

1935

© RLA. (6671).

Område for denne kirkegården

Rødøy kommune, kommunestyresak 1935/176.
Fastsettelse av grenser for hjelpekirkegårdene m.v.
Menighetsrådet har avgitt forslag til grenser og takster.
Menighetsmedlemmer som ønsker å begraves i en annen kirkegård enn den de tilhører, må henvende seg til Menighetsrådet om tillatelse.  Avgift erlegges ikke. For reservert gravplasser erlegges kr 2 pr. grav. For fæstede gravsteder (familiegravsteder) betales kr 2 pr kvadratmeter. 

Dissentere som ønsker å begrave sine døde i ikke felles gravsteder må ha tillatelse dertil av menighetsrådet.  Avgift erlegges ikke.


Tjong hjelpekirkegård: Fra Meløy grense, rundt Sleipnesodden, og rundt Tjongsfjorden til og med Vasdal.  Kontrakt med Erling Tjong ordnes snarest mulig.

1949

© RLA. (6860). (Ingrid Sleipnes).

Begravelsefølge til Bjarne Lorentsen, Kufiskosen, død 1. august 1949, begravelse 8. august 1949. Følgen går fra Kufiskosen og skal til Tjong Gamle gravgård. Foto: © RLA (Ingrid Sleipnes).

Trolig er det Martin Solheim som er her med hest og vogn og bistår med transporten.  På Solheim var det en slik 4 hjulet vogn - som nok var sjelden her, det mest vanlig var jo den to-hjulede vogna som ble brukt til så mye - møkkerkjøring, veiarbeide, kjøring av sand osv.  Den hadde store hjul som var tjenlig her.  Denne vogna er å finne ved Rødøy museum idag.

Mer å lese

I denne boka som kom ut i 2012 er det mer å lese om denne gravgård på side 17 og 18. Det er også et eget kapittel om den nye gravgård fra side 55 i boka.