Tjongsfjorden skole II

Tjongsfjord skole - fotografert i 1960-årene av lærer Gunnar Lund. © RLA.

 

Historikk

2013

Tjongsfjord skole - årets friluftsentusiast

Vi gratulerer Tjongsfjord skole med prisen Årets friluftsentusiast! Polarsirkelen friluftsråd deler årlig ut prisen.
I begrunnelsen sier friluftsrådet blant annet: Tjongsfjord skole har satt arbeidet med å være en helsefremmende skole på dagsorden og inkludert arbeidet på en forbilledlig måte i skolehverdagen. De tar behovet for 60 minutter daglig fysisk aktivitet på alvor. Dette både gjennom organisering av undervisningsdagen, bruk av stedsbasert undervisning og ikke minst tilrettelegging for – og stimulering til fysisk aktivitet i friminuttene og på fritida. Arbeidet er godt forankret i skolens planer og blir aktivt fulgt opp av skolens dyktige lærere og elever. Foreldrene er aktive medspillere i arbeidet.

I 2008 ble prisen tildelt Tirsdagstrimmen i Tjongsfjorden.Mer om prisen her

2012

Meløyavisa 17.11.2011.

10.klassen skal reise på skoletur til London. Samler inn penger ved salg av diverse produkter. Fargefoto.

2011

2008

2002

RLA 21206. Klipp fra Rødøy-Løva 2002.

RLA 21207. Klipp fra Rødøy-Løva 2002.

1995

Fra et hefte utgitt av Rødøy skolestyrekontor ca. 1995. Klipp: © RLA.

1995 forts

Fra et hefte utgitt av Rødøy skolestyrekontor ca. 1995. Klipp: © RLA.

Del av et postkort som ble gitt i den første del av 1960-årene. Nevnt som Tjongsfjord sentralskole. © RLA.

1989

3dje klasse ved Tjongsfjord skole 1989. Klipp fra Rødøy menighetsblad 1989. © RLA.

1974-1975

Erling Hafsmo har delt sitt bilde.

Klassebilde fra skoleåret 1974-1975.

Diverse

1969

Læreransettelse

Som lærer ved Tjongsfjord barne- og ungdomskole, Rødøy, normalpost, er konstituert Torbjørn Ramseng, Hemnesberget. Konstitusjonen gjelder skoleåret 1969/1970. NA 1969 07 04. (RLA 21 103).

1966-1967

Klassefoto fra Tjongsfjord skole 5. klasse 1966/67. Bildet har tidligere vært i en Rødøy kalender og har navn der på lærer og elever.

1964

© RLA.

1964

NA. Klipp: © RLA.

1964

Tjongsfjord sentralskole ble innviet 1963. © RLA (Almar Nilssen).

Og en hilsen fra øyriket....

1960 oktober.

Beskjed fra "Tilskuer" -

"Man må begrense på galskapen før den tar overhånd med dimisjoner"!

Se her

Side I

Med mer fra innvielsen