Båter i Rødøybasenget og i gjennomfart

Jektvik fergeleie

© RLA. Johan Martin Mathisen. Fergeleien i Jekvik med begge fergene i bildet.

RV 17 ferga og den i Rødøybasenget på samme foto.

Fykan

Fykan

Registreringsopplysninger

Fartøynr:             221

Fartøynavn:       FYKAN

Fartøytype:        Ferger

Kallesignal:         LLDJ

Byggeår:              1993

IMO-nummer:  9081966

Primærsamband:            921 F - Rødøyøyene

Fartøysinfo

Bruttotonnasje:               592

Største lengde:                52,00

Fremdriftseffekt:            920 kW

Fartsomr. pass. sert:      3

Passasjerantall:                95

PBE/PBE og VTE:              28

Største dypgående:       3,00

 

Helgøy

Helgøy 

Fartøynr:             2

Fartøynavn:       FYKAN

Fartøytype:        Ferger

Kallesignal:         LLDJ

Byggeår:              1993

IMO-nummer:  9081966

Primærsamband:            921 F - Rødøyøyene

 

Fartøysinfo

Bruttotonnasje:               592

Største lengde:                52,00

Fremdriftseffekt:            920 kW

Fartsomr. pass. sert:      3

Passasjerantall:                95

PBE/PBE og VTE:              28

Største dypgående:       3,00