Rødøy 1814-1914-2014

© RLA (9918).

I dag, søndag 23. februar 2014, klokken 17.30 er det gudstjeneste med grunnlovsjubileums markering i Værangfjord kapell.

Etter gudstjenesten, klokken 18.30, er det menighetens årsmøte med informasjon om bl.a. Ny liturgi, Kisten, årsmelding og regnskap.

Det skal opp som sak på møtet "Innføring av ny salmebok i menigheten" Håper mange kommer!!!!

Under - den gamle kirken på Rødøy - hvor 1814-møtet ble holdt.....

I denne gamle korken på Rødøy - antagelig fra 1720-årene - det det 1814 holdt 1814-møtet i Rødøy. © RLA.

Jubileumskort fra 1914 brukt i Rødøy

© RLA. (7294).

Jubileumskortet fra 1914 er brukt her i Rødøy i 1920 som jule- og nyttårshilsen.  Gårdbruker Johan Kristian Norum, Vågeng - sender kortet til sin eldste datter Karen.

Rødøy 1814

© RLA (10134).

Til Norgis Regent, Printz Christian Frederik!


i Guds Tempel forsamlede Rødøe Meenighed sig d 2den Junij 1814, hvor alle voxne Mands-Personer aflagde høytidelig Eed at vilde hævde Norgis Selvstændighed, og at vove Liv og Blod for det ælskede Fædreneland, og tillige blev samme Tid udvalgte tvende Maend nemlig: Leensmand Christian Jacobsen Tiong og Peder Nilsen Essviigen der har faaet Fuldmagt at overbringe denne Adresse i Printz Regentens Haand, hvilket af undertægnede Mænd bliver herved bevidnet.

-sign-

 

 

 Rødøe d 2den Junij 1814.

Lauritz Christian Theting, Sogn
Præst

Lensmand Christian Jacobsen Tiong. 

Johan Jacob Telnes. Andreas Glad. Niels Danielsen Sperstad. 

Per Nilssen Eviggen. Johan Jacob Kiilen. Hendrik Hansen Breeviigen. 

Christopher Hansen, ibid. Jacob Olsen Tiong. Alexander Olsen Reppen. 

Isach Danielsen Ezcheholmen. Jens Olsen Oldervig.

1914-skrivet

Forannevnte er avskrift av det orginale dokumenter som ble forfattet hos presten på Rødøya.

Kommer du ikke til riktig side - SKRIV INN 39 som side, og Rødø kommer da opp. 

 

Nord Norge av avskåret fra å delta og selvfølgelig også da Rødø. 

Les mere om dette her.

Litt om Peder Bang Nilsen

Peders Nilsen, Æsvik var en av de to valgte utsendinger til Amtmannen i Bodø, for der å være med på å velge utsendinger til Eidsvoll i 1814.

Han er den første "Bang" i Æsvika i Rødøy, og kom til Rødøy de alle første årene på 1800-tallet.

Han ble gift med "skipperenka" i Æsavika - Inger Catharina Wejland, enke etter den siste "Norum" i Æsvika.  Skifte etter henne skjedde 1813.  Peder Bang Nilsen gifter seg så med en yngre kvinne og får flere barn med henne, bl.a. Anders Pedersen Bang f.1819.

Ikke utsendinger til Eidsvoll!

Amtmann Elster I Nordland fikk aldri kalt valgmennene fra Nordland inn til representantvalg. Kunngjøringene om at Riksforsamlingen var avsluttet og Grunnloven vedtatt, kom fram før han kom så langt. Nordlands amt ble dermed det eneste amt i Norge som ikke valgte representanter til Eidsvoll i 1814.

1914 - 100 års jubileum for grunnloven

Rødøy kirke festpyntet i anledning 1914-jubileume? © RLA.