SKOLEBERETNING

Til hovedsiden

Lesning av siden

TRYKK på det første bildet - det kommer opp som god lesbar tekst. Gå så videre med piltaster på høre side.

Åra 1901-1905 Skolesituasjon i Rødøy.

Skolestyret

De som administrerer alt av skole i Rødøy er det valgte skolestyret. Den første fem åra av forrige århundre var dette 13 kommunevalgte medlemmer. I tillegg sognepresten, ordføreren og en representant for lærerne.

Lærernes representant

Årene 1901 og 1902 lærer A. Olsen (døde 1902).
1903 og 1904 kirkesanger Røsok.
1905 O. Muhle

Formann og nestformann i skolestyret

Åra 1901 og 1902 var formannen lærer A. Olsen. Han døde i 1902 og da overtar Edvard J. Havnø - som er av av de kommunevalgte medlemmer.

Næstformann i perioden er:
1901 P (Petter) Rasmussen, bruker av gården Langnes i Rødøy.
1902 Kirkesanger R. Røsokj som bodde på "klokkergården" på Rødøya.
1902 Handelsmann O, J. Marusssen.
1904
1905 Sognepres Høyer

Lærere

I denne fem års perioden har det vært ansatt og omtalt åtte lærere og en læriernne, sistnevnte arbeidet bare i småskolen.

Myken krets, udelt, bare 15 til 9 elever). Her var læreren også ansatt og arbeidet på naboøyene Nordnesøy og Storselsøy.

NB: Ofstad, Dale og Muhle ble utdannet i Levanger i samme kull 1900.

Skolekretser

Her er i perioden 13 skolekretser. I tabell nedenfor er redegjort for udelt skolekrets (bare tallet 1) og kretser med delt (1 og 2). og oppgitt elevtall.

Omfang

Nordnesøy
Melfjorden
Værnes
Alle disse 4 er nevnt med 10 uker i hver klasse.

Alle øvrrige kretser hadde skole i 12 uker pr klasse.

Skolehus eller private hjem

i tabell nedenfor er skrevet inn alle de skolehusene som der blitt bygd i Rødøy.
Disse er nærmere beskrevet der.
Det står også at følgende kretser IKKE har skolehus og at det må holde skole i leiet lokaler.
Det gjelder følgende:
Myken
Nesøen
Langnes og
Sørfjorden.

Skoleberetning 1901-05

Side 2 A

Side 2 B

Side 3 A

Side 3 B

Side 4 A

Side 4 B

Side 5 A

Side 5 B

Side 5 C

Side 6 A

Side 6 B

Side 7

8. og siste side