Tjongsfjord nye gravgård

Foto som har vært på "MINNEKORT" brukt ved begravelse. © RLA.

Tilbake

Etablering av en ny gravgård på Tjong ble en langvarig prosess og mye pga at det området som var kjøpt inn og hvor det også skulle bygges kapell på - var en lite egnet område.  Det dro så langt ut at det ble gravlagt noen av stedets folk på Rødøya - før det kunne gravlegges her.

I 1957 er det følgende lite skriv i Rødøy menighetsblad:

"Tjongsfjord nye gravgård.  Saksdokumenta er sende til overtilsynet, og når det har godkjent gravgården til bruk, og det vert trulig med det første".

En av de første...

Foto: © RLA.

1964 - En lite prioritert oppgave...

© RLA. (6663). RM.

1968 - litt bedre...

© RLA. (7229). RM.

1969

© RLA. (7372). RM.

1976

1976

© RLA. (8466). RM.

1978

© RLA. (8718). RM.

1978

© RLA. (8830). RM.

1991

© RLA. (11686). RM.

2011

Juleaften 2011. "Åpen kirke". © RLA (Kristian Mathisen).

Mer å lese her...

I denne boka som kom ut til 50 års jubileet i 2012 - er gravgården her omtalt fra side 55 - i tilsammen 7 sider. Også den gamle gravgården er omtalt på side 17 og 18.