Rødøy nye skole

1995
Fra brosjyre laget av Rødøy skolestyrekontor ca 1995. © RLA.

1995 forts
Fra brosjyre laget av Rødøy skolestyrekontor ca 1995. © RLA.

Andre skolebygg

Selvågen skole

Beskrevet under gårdhistorien for Rødøy-gården.

Høyvågen skole

Beskrevet under gårdshistorien for Hæyvåg-gården.

1884

Fra Rødøy menighetsblad 1979. © RLA.