Menigheter og deres hus i Rødøy

Bedehusene

Baptistene

Tjongsfjord baptistmenighet

1964

Melfjordbotn

Et samarbeide mellom Frikirken og Statskirken.

1904

Myken

Bedehus - nå Forsamlingshus som drives av Myken Vel

1977

Nordnesøy

1958

Sleipnes

Storselsøy

Værangfjorden

Privat - et ungdomslag drifter det med litt tilskudd fra kommunen.

Valvær bedehus

Omtales under her

Bedehuset i Valvær

Kommer senere med tekst....

FRIKIRKEN i Rødøy

PINSEMENIGHETEN i Rødøy