Fotoarkiv for Rødøy (FFR)

Bakgrunn og historikk...

1980-1983

Innledning

Jeg (Johan Martin Mathisen) ble valgt inn som representant (formann) i den kommunale BYGDEBOKKOMMITE for 4-årsperioden 1980-83.

Kommunearkivet
Jeg brukte to av årene på å sortere det gamle kommunale arkivet fra ca. 1820- årene og frem til ca. 1930. Det ble mottatt hulter i bulter i sekker. Det ble sortert i forhold til "etat" og årstall, og det ble vel tilsammen ca. 80 folio arkivkasetter. Det er idag etter en liten rundgang - lagra ved kommunelokalet på Gjerøy.

Start

I 1981 kom det tilbud til kulturkontoret i Rødøy på kurs i "Innsamling, registrering og arkivering av eldre fotografier". Egentlig var det kultursekretær Tom Bakken som skulle reise til Mo på kurset. Det kom noe i veien og han bad meg reise på det.

Straks jeg var hjemme igjen starta system for innsamling og registrering av bilder - i regi av bygdeboknemnda, men det var allerede da vurdert slik at kulturkontoret skulle overta det. Den spede begynnelse ble da på trygdekontoret på Vågaholmen hvor jeg var ansatt.
Kommunalt tilskudd ble gitt til arkivskap, skjema for registrering og syrefrie konvolutter. Da Tom Bakken forlot Rødøy og Helge Nome ble ansatt som ny kultursekretær, ble det flytta til Jektvik hvor han arbeidet og bodde.

"Løvelabben"

Løvelabben" (Mørkerom) ble etablert og det ble svært mange gode arbeidsår med innsamling og registrering av gamle bilder under Solfrid Lorentzens gode og langvarige ledelse. Jeg forsatt å samle og gi foto til arkivet i mange år etter.

Brukere

30 kalendre med 25 bilder, har fått mange av sine bilder derfra. Det har også historielagets 8 bøker fått (pr.1.1.2012).

Ny tid

Det ble så en "ny tid" - med digitalisering av foto (skanning), men det er en annen historie. Kan allikevel nevnte at det startet med at jeg privat kjøpte en god skanner og begynte å skanne bildene. Kultursekretærene kjøpte en av samme type og vi begynte et samarbeide om skanningen av nye bilder.

Slutt på arkivering av bilder

Det ble også etterhvert slutt på arkivering av bildene med fotokort og ble det ble mindre tilgang på ressurser for å fortsette arbeidet med arkivet.

At fotobevaring kom igang så tidlig som for 30 år siden har redda mye foto fra fortapelsen fysisk og for å finne ut hvem som var på dem (teksting).

Rødøy kom igang med en gang etter kurset jeg var på, men det var ikke alle kommuner som starta opp dette arbeidet straks.

Første bruk fra FFR

Fra Rødøy menighetsblad 1984. © RLA.