Fyr og fyrlykter i Rødøy

Kila

© RLA. (4466).

Løkta ved innseilingen til Kilaosen.

Nede i bildet - innseilingen til Kilaosen.  Det tidligere dampskipskai som ble lagt ned i 1960-årene etter at det ble bygd vei helt fra Indre Tjongsfjord til Vågaholmen.

1910 1. september - Løkta ved Kilasosen

Annonsert februar 1910

1910 15. september - Lykt ved Nordnesøy

Myken fyr

Foto mottatt fra Bjørn Skauge, Myken, (9977).

Myken fyr er beskrevet under mit GAARD1836 side under gården Myken 71.

Myken fyr

8. jan, 2017

Varsel

Varsler sendt av Bodø radio

Nav. varsel: 33/2017
Sjøkart: 63
Område: MYKEN
MYKEN FYR 66-45.9N 012-28.6E ER SLUKNET.

1961-1969

Fyrmester

Fyrmester Birger Jakobsen, f. 24.09.1908 skal ha arbeidet ved Myken fyr som fyrmester fra høsten 1961 og frem til og med høsten 1969. Han var gift med Kristine f. 02.09.1910.