TRO DET OM DU VIL

Gamle sagn og historier

Fra en omtale - diskusjon 2008

REFSDALRØVERNE

Skrevet av Birger Forsmo

Skrevet Juli 3, 2008
Første gang jeg hørte om disse Refsdalsrøverne var på et besøk hos Alsing Einvoll i Rødøy. Jeg besøkte han for å finne ut hvor min oldefar kom fra.Ingen hadde en slik hukommelse som han. Han regnet opp alle slektningene mine fra Rødøy og min Tippoldefar. Da han kom inn på slekten min fra Sørfjorden fortalte han hele 'røverhistorien'. Jeg spurte han da: Mener du at de er i vår slekt? Ja, svarte han 'og også i min slekt'.Jeg hadde absolutt ingen tro på at historien var sann og derfor noterte jeg heller ikke noe som helt om hvem de var. Nå vet jeg jo at min slekt også kom fra Søfjorden, men - som sagt - Noen 'Røverhistorie' har jeg fremdeles ikke no tiltro til før i tilfelle noen kan gi meg en troverdig dokumentasjon!
Med vennlig hilsen Birger Forsmo

Skrevet av Jan Sjåvik

Skrevet Juni 7, 2008
Jeg vokste opp--i Rødøy--med fortellingen om Refsdals-røverne. Tradisjonsbærerne visste imidlertid ikke hvor Refsdalen var, så det er neppe noen direkte forbindelse mellom den versjonen jeg hørte og den versjonen som ble trykt i 1900; det dreier seg antagelig om to tradisjonslinjer med felles opphav. Sagnet ble fortalt på dialekt med unntak av det kvinnen sier, 'Jeg mente jeg hørte et bøsseklikk,' som var på bokmål. Hovedvekten hos fortellerne, som alle var i nær slekt med hverandre, lå på kvinnens etterkommere i Rødøy, som man forsøkte å identifisere.Jeg har også lest en trykt versjon av sagnet, men husker ikke kilden nøyaktig. Det var iallfall en bok med forskjellige prøver av norske dialekter. (Det er mulig at det var denne boken, som nevnes i Bibsys: Heggstad, Leiv, 24. mars 1879-8. mars 1954. Eventyr og segner på målføre frå alle kantar av landet : Med ordforklåringar og eit stutt utsyn yver norske dialektar. - Oslo : Aschehoug, 1950. - 216 s. - ) Jeg husker at fortelleren var en kar ved navn Rasch som studerte teologi i Oslo, og at han tilhører slekten Rasch i Værangfjorden. Hans versjon av sagnet stemmer på alle vesentlige punkter med den versjonen jeg har hørt. Han nevner bl.a. at det var mennesker med tiltakslyst som folk mente var etterkommere av Refsdals-røverne.

Også omtale på Fjesboka 13.9.2017.

Tore Oddvang Jeg har også lett etter skriftlige kilder. Jeg har en kopi av den versjonen som sto i Lurøyboka. I en diskusjonstråd jeg fant på nettesiden til DIS har den blitt fremstilt som en vandrehistorie som man finner varianter av flere steder i landet. (https://forum.arkivverket.no/.../145485-60086-r%C3.../) Jeg har selv stor tro på at historien må ha funnet sted siden den er gjenfortalt av så mange med nøyaktig stedsplasering i ytterdelen av Melfjorden. Jeg vet ikke hvor mange steder i Rødøy som nevnes som Refsdalen men jeg fant et på kartet i fjellet bak Molvika .

Etterslekt i Rødøy

Svært mange i Rødøy har hørt at de er i etterslekt av disse omtalte personer, men ingen kan/har dokumentert det som de er blitt fortalt om dette...

Mest trolig er dette bare noe "oppdiktet" - det finnes flere versjoner - etter hvem som har fortalt og lagt til og trukket fra...slik mye av dette har skjedd.