Anløpsstedet SELSØYVIK

Hovedsiden

En av de eldste anløpsstedene i Rødøy, sammen med Rødøy og Svinvær.
Fra 1994 er øya betjent både fra eget kai på handelsstedet og det nye fergekaiet.

Notater

1936 07 24 Edvin Svendsen ekspeditør

Som ekspeditør for Vesterålens Dampskibsselskap i Selsøyvik er ansatt Edvin Svendsen.

1952-1959

Næringskatalog 1952-53: Selsøyvik, post- og rikstelefonstasjon, dampskipsanløpssted, 9 sjømil fra Sandnessjøen, 15 fra Bodø. Jæger, Olaf, dampskibssekspeditør.
Næringskatalog 1958-59: Selsøyvik. poståpneri, rikstelefonstasjon og skipsanløpsssted, 36 nautiske mil fra Sandnessjølen. Jensen, Edgar, poståpner og skipsekspeditør.

DET NYE FERGEKAIET FRA 1994

Åpning av 5 nye ferjekaier - årets begivenhet

Utbyggingen av ferjekaiene på Rødøy og Gjerøy var ferdig våren 1992, Selsøyvik med veg til Rangsund var ferdig 1992/93 og Storselsøy og Nordnesøy ferdig høsten 1993. Hele prosjektet hadde kostet ca 46 mill. kr. Ferjesambandet med ferja Renga (tidligere het den Tomma) ble satt i trafikk i 1993, men selve åpningsseremonien ble avholdt ved en egen åpningsfest lørdag den 11. juni 1994 der "storferja" B/F Rødøy gikk fra Jektvik kl. 09.00, via alle ferjestedene til Nordnesøy og så tilbake til Jektvik kl. 19.00. Ombord var det guiding, underholdning og konkurranser.

Hovedgjest ved arrangementet var vegsjef Arne Løvmo men det var 2 elever fra hver skole som var offisielle snorklippere (åpnere):

Rødøy:

Jan Roar Jørgensen og Tonje Olsen

Gjerøy:

Katrine Aakre og Dag Tore Strøm

Selsøyvik:

Renate Sarassen og Vegard Olsen

Storselsøy:

Sten-Arve Mathisen og Synnøve Mathisen

Nordnesøy:

Kenneth Didriksen og Renate Mathisen

Kilde: Rødøy kommunes nettside; ”90 åra på 10 minutter”, året 1994

1991

Den første salva på Gjerøy fergekai
I februar 1991 smalt den første salva på utbyggingen av fergekai på Gjerøy og dermed var den store fergekai-byggingen igang. I planene skulle det bygges fergekai på Rødøy, Gjerøy, Selsøyvik,Storselsøy og Nordnesøy- og det skulle anlegges veg fra Selsøyvik til Rangsund.

Den nye fylkesfergeruta skulle bli viktig transportmiddel for næringslivet, både for levering av melk med tankbil og frakting av fisk på trailer. Folk så virkelig fram til dette samferdselsmessige framskrittet. Kilde: Rødøy kommunes hjemmesider - 1990 åra på 10 minutter.