Økonomi - alltid knapt på ressurser

1936 - gjeldsordning

NA 1938 27.mars

Ikke alene om det....

NA 1936 19. JUNI.