Medaljer og priser og sånt...

Noe av de som har fått disse opp gjennom årene...

 

Denne siden vil jevnlig bli oppdatert med opplysninger på dette området.

Så langt om:

- Malin Arntsen

- Ludvig Dybvik

- Sven Hansen

- Rødøy kommunestyre 1980

- Martinus Andreas Dombestein, Myken (1966)

- Wilhelm Hoff (1936)

- Distriktslege Peter Bier Glatvet (1890-1924.

Næringspris til Malin

INNOVASJON NORGES HJEMMESIDE:
Næringspris til kvinnelig etablerer
Nordland fylkeskommunes næringspris til kvinnelige etablerere er tildelt Malin Arntsen fra Rødøy. Prisen består av et kunstverk av en regional kunstner og en sjekk på kr 30.000.
Malin Arntsen er 33 år gammel. Hun startet sin egen bedrift på heimplassen for åtte år siden. Da hadde hun med hjelp fra sin familie brukt ett år på å restaurere "Klokkergården" – en bygning som ble oppført i 1906, og der forfallet var kommet veldig langt. Etter hvert er flere gamle bygninger satt i stand og tatt i bruk i virksomheten. Stedet drives idag som overnattings- og spisested, med tilsammen 20 overnattingsplasser fordelt på to gårder.

Prisvinneren har gjennom arbeidet med restaurering og drift av Klokkergården Gjestgiveri på Rødøya skapt en perle og et attraktivt turistmål på Helgelandskysten.
Bedriftsetableringa har hatt positive ringvirkninger i hele lokalsamfunnet, og gjort stedet kjent langt utenfor kommunens grenser.

Innovasjon Norge har bidratt med støtte til bedriften, både i forbindelse med etableringen og også til videreutviklingen av konseptet.

1990 Dypvig, Ludvik - krigsseilermedaljen

Krigsseilermedaljen til Ludvig Dypvik post mortem

 Ordfører Gustav Lorentzen var 2. desember 1990 til stede på Rødøy sykehjem og ved en enkel seremoni tildelte han krigsseilermedaljen med diplom til Astrid Jacobsen på vegne av sin avdøde bror Ludvig Dypvik. Både Ludvig og Astrid var fra Lofoten, men Astrid flyttet på sine gamle dager til Rødøy ettersom hun hadde to barn som var bosatt på Gjerøy.

 KILDE: 1990-åra på ti minutter (Rødøy kommunes hjemmeside).

Kongens sølv - Sven Hansen

© Klipp RLA.

Kommunestyret i Rødøy og Dusteforbundet....

© Rla.

DA RØDØY KOMMUNESTYRE FIKK MEDLEMSKAP I DUSTEFORBUNDET, en UTMERKELSE i seg selv.

NÅ ER JO DENNE ORGANISASJON NEDLAGT FOR LENGE SIDEN, MEN ALIKEVELL, DAGENS KOMMUNESTYRE HADDE ALDRI KUNNE OPPNÅ EN SLIK STATUS SOM DETTE. Personligheter er en utdøende rase i lokalpolitikken.

1966 Martinus Andreas Dombestein, Myken.

Klipp fra Rødøy Menighetsblad 1966. © RLA.

KONGENS FORTJENESTEMEDALJE I SØLV

1936 Wilhelm Hoff

© RLA.

 

Distriktslege Peter Bier Glatvet (1890-1924.

Omtale av distriktslegen her...

I 1924 gikk han av for aldergrensen etter 34 års tjeneste i legedistriktet. Han fikk kongens fortjenestemedalje i gull for sin innsats.