Tilbake...

Rødøystevnet - nå bare historie...

Det første Rødøystevne var i Tjongsfjorden 1978. Klipp fra Rødøy menighetsblad. © rla.

Det første Rødøystevne ble arrangert i Tjongsfjorden i 1978 - i den tid Rødøy prøvde å bli en slags kulturkommune uten å helt lyktes! Museumsarbeide ble det ikke satsa på!  Helheten mangla da.

På den tid var det mange lag og foreninger som kunne påta seg noe slikt, det mangler idag i mange kretser - både i motivasjon og kapasitet.

Vi får  da heller glede oss over mye av det som har skjedd tidligere, i den tid det var mulig å ha - RØDØYSTEVNENE.

1990

Rødøystevne i Tjongsfjorden

Rødøystevne i Tjongsfjord krets

Rødøystevnet 1990 ble arrangert helga 16. og 17. juni. Det begynte med regn, men ble etterhvert pent vær. Programmet var rikholdig med bl.a. fotballkamp, sangaften Tjongsfjord kapell lørdags kveld, historisk spørrekonkuranse (der Gjerøy vant knepent foran Værangfjorden), talentkonkuranse, utstillinger av mange slag (bl.a. datamaskiner, båtbyggeri fra Myken, produkter fra angorakanin og mye mer) og den store kulturkonserten på søndag. På denne konserten fikk en stifte bekjennskap med det sjarmerende barnekoret på Selsøyvik, Midtre Rødøy skolekorps, Trond Haugen og Trine Kleftås som bl.a. framførte "kattearien", Tjongsfjord skolekorps med apiranter og Konsvik blandakor fra Lurøy. Kilde: 1990 åra på ti minutter (Rødøy kommunes hjemmeside).

1991

Rødøya

Rødøystevnet i 1991 var på Rødøya i tiden 15. og 16.6.

1997

Jektvik

Rødøystevnet 1997 ble arrangert i Jektvik krets 28. - 29. juni. Tradisjonelt program med sangaften, lokalhistorisk spørrekonkurranse, gudstjeneste og kulturkonsert. Blant de ulike utstillinger var også en om båtmotorer og en om gamle tekstiler; alt fra lekkert undertøy utført i håndsøm til grovere vadmelsfrakker. På Jektvik skole var det satt opp en temautstilling med tittelen "fra almueskole til reform -97". Kilde: Rødøy kommunens nettside