Noe om MENIGHETSSEKRETÆRENE

1982

SOLVEIG STORLIG BLE BARE ETT ÅR, FØR HUN SA OPP OG REISTE.
Fra Rødøy menighetsblad. Skann:©RLA.

1981

1981. Rødøy menighetsblad. Skann:© RLA.

1981. Rødøy menighetsblad. Skann:© RLA.

1981. Rødøy menighetsblad. Skann:© RLA.