Noe om St Hans aften i Rødøy

FOTO: © (Petter Mathisen).

Noe FORELØPIG om det å feire STHans aften i området her.

Slik jeg minnes i 1950-åran så gikk mye av Tjongs folk til JURN og feira STHans.  Hvis det regna litt var det å trekke inn i granskogen som omkransa stedet.
Grunneier Einar Alfheim mente det kunne være brannfarlig i forhold til hans granskog og det ble da slutt med å bruke stedet.

NerTjong, og Hamnvika rett over fjorden var da naturlige alternative steder å feire.  Melkvika har vært bruk også i mange år. Senere er det nede i båthavna og ved Ågvannet som har vært alternative steder. 

Ser vi halvøya under etter - er det nok også mange andre steder opp gjennom tidene som har vært brukt i de forskjellinge tidligere isolerte bygder...

NerTjong igjen

FOTO: © (Petter Mathisen).

og igjen....

FOTO: © (Petter Mathisen).

og til sist...

I stolen i forgrunnet sitter Erling Kristian Berg Nikolaisen. Han døde i 1970. Disse bildene må være tatt sist på 1960 tallet. FOTO: © (Petter Mathisen).

Hamnvika - rett over Tjongsfjorden

Her ligger "Paul Roger" skjøyta til Bjarne Abelsen?
FOTO: © (Petter Mathisen).