I tjeneste i Rødøy kirke

Tilbake

 

Siden har omtaler personer i kirkens tjeneste på Rødøya - i hovedkirken.

1974

"Menighetsrådets vedtak om at kirketjener Per Johannessen, som har jordbruksutdannelse og allsidig praksis, blir plassert i lønnsklasse syv/to som kirketjæner i ssærklasse - har formannskapet enstemmig sluttet seg til å anbefale overfor kommunestyret.  Han skal og fungere som vaktmester ved barnehagen".  Rødøy menighetsblad 1974 7. januar.

Klokker Halvdan Svenning

© RLA. RM. (7046),

Klipp fra Rødøy menighetsblad den 9.2.1966.

1991

© RLA. RM 1991

1955 og 1972

© RLA. (7863). RM,

"Jørgensen, Reidulf, f. på Rødøy 28-9-1915, ansatt i Rødøy kirke januar 1955. 1. klokke, som ringer alene. Han er graver og har fra 15 til 30 kr pr. grav, alt etter størrelsen. I hans plikter inngår også konfirmasjonsskolen i 3 uker. Kirketjenerlønn kr 4500 pr.år. Ca. 12 gudstjenster i året. Klokkeskriften: Støbt i Bergen af J.F.Becker. 1852".

1910 - graver og kirketjener - husmann Peder Olsen, Flatøy.

Han nevnes i folketellingen 1910 som husmann, graver og kirketjer,b.

Han er bosatt på nabogården Flatøy - på plassen Leirviknes.

(Det står en "b" bak - kanskje da bare "betjent?"

Div

1975

Kirketjener

Det er med glede vi kan meddele at kirketjenerstillingen ved Rødøy hovedkirke er besatt. Vel nok er Per Johannessen etter eget ønske bare konstituert i stillingen ut dette året. Men vi håper, og tror at dette håpet er berretiget, at han vil søke fast ansettelse. Det er gledelig når unge som har flyttet ut fra kommunen kommer tilbake igjen. Vi ønsker han lytte til med arbeidet i vår menighet. Rødøy menighetsblad/Ansgar Jensen. (10.03.1975).

1972

Kirketjenerstillingen

En søker har meldt seg til den ledige stillingen som kirketjener i Rødøy ved søknadsfristens utløp. Vi er glad for at det nå ser ut til at vi skal få stillingen besatt fra begynnelsen av oktober. Rødøy menighetsblad/Ansgar Jensen. (02.10.1972).

1972

Kirketjener- og graver stilling

Kommunen har enstemmig gått inn for menighetens forslag om å opprette kirketjener- og graverstilling i heldagsstilling ved Rødøy hovedkirke, og da i kombinasjon med tilsyn av kommunens eiendommer på Rødøy. RM. (7764). (8.2.1872).

1955

Klokker Reidulf Jørgensen

"Jørgensen, Reidulf, f. på Rødøy 28-9-1915, ansatt i Rødøy kirke januar 1955. 1. klokke, som ringer alene. Han er graver og har fra 15 til 30 kr pr. grav, alt etter størrelsen. I hans plikter inngår også konfirmasjonsskolen i 3 uker. Kirketjenerlønn kr 4500 pr.år. Ca. 12 gudstjenster i året. Klokkeskriften: Støbt i Bergen af J.F.Becker. 1852".