Selsøyvik skolekrets

1995

Fra et hefte som ble utgitt av skolestyrekontoret i Rødøy ca. 1995: "Velkommen til Røødy - Skole - banehage". Klipp: © RLA.

1995 forts

Fra et hefte som ble utgitt av skolestyrekontoret i Rødøy ca. 1995: "Velkommen til Røødy - Skole - banehage". Klipp: © RLA.

1964

© RLA.

1959 skoleklasse

© RLA (Bjørn Molvik).

Foto som er lånt fra Bjørn Molvik, Lurøy, og skannet, i anledning hans artikkelserie i Rødøys årbok nr 5 "Min lille verden". Bildet er noe korrigert i forhold til orginal. Bak er skrevet: "Jeg setter kryss for alle som går ut av skolen 1959. Det er Ragnhild som står øverst på bildet".