Valg i Rødøy

Undersider

Folkeavstemninger

2016

Kommunereformen

Ikke folkeavstemmning.
Det ble ringt til et utvalg av personer i hver krets. Mer senere her.

EU 1994

Rådgivende folkeavstemning

JA stemmer = 140 = 12,8 %
NEI stemmer = 958 = 87,2 %.
Valgdeltagelsen var på 89,6 %.
1098 personer avgav sin stemme i Rødøy.

Et engasjert folk - 90 prosent stemte...

EF 1972

Rådgivende folkeavstemning

RÅDGIVENDE FOLKEAVSTEMNING OM TILSLUTNINGEN TIL EF 1972.
JA stemmer = 100 = 9,5 %.
NEI stemmer = 957 = 90,5 %.
Valgdeltagelsen var på 75,7 prosent.
1057 personer avgav sin stemme i Rødøy.

1919

FORBUDSAVSTEMMINGEN - og det ble JA

RØDØY: 353 JA OG 160 NEI

LURØY: 378 JA OG 188 NEI