50-årskonfirmanter ved Rødøy kirke 1981 -1988

1983-1933

RLA 4558. Året 1983 i Rødøy kirke. Foto fra Jann Brevik.

1983-1933 - 50-års konfirmantene

1983-1933 - 50-årskonfirmantene

1982-1932 50-årskonfirmantene

© RLA. (9476). RM.

1981 (1)

© RLA. (9225). RM.

1981 (2)

© RLA. (9294). RM.

1981 (3)

© RLA. (9295). RM.

1981 (4)

© RLA. (9224). RM.

1977 - formelt oppstart med 50 års samling av konfirmantene

1923-1973 - bare et minne...

1922-1973 - bare ett minne...

1922-1972 - forts