Folketallsutvikling i Rødøy

Folketallsutvikling

TABELLEN til venstre - FRA EN KOMMUNAL RAPPORT FRA 2015.

Endringen i kommunens folketall siste 20 år - bare tre år med grønne tall - dvs en økning av folketallet ved årskifte.

2002 litt kvinneoverskudd

RLA 21215 Klipp fra Rødøyløva 2002.

En årbokartikkel

RØDØY - lokalhistorisk årbok nr 6 (2008), Rødøy historielag.
Artikkel av Johan Martin Mathisen
Side 29-49 (20 sider).
Art: Folketallsutvikling - Rødøy - siste 300 år.
 

Etter 2013 er satt "*" - det betyr tall som er lagt inn etter 3. kvartals utgang.

Div

2011

Avisartikkel

Avisa Nordland 19.11.2011. Omtale av folketallet i Rødøy. Pr. 3. kvartal 2011. Inn og utflytting viser en netto pluss på 26 personer. Fødte og døde - viser minus med 1 person. Det blir da netto økning i folketallet hittil i år med 25 personer. SVÆRT POSITIVT, spør du meg.

Men så¨ofte før gjennom etterkrigshistorien - man blir skuffet etter hvert...

2010

Hele året for hver krets

Tall pr 31.12.2010/1.1.2011

18360101 Myken
+ 5 personer = 24

18360102 Svinvær
Siste bosatte var 1 person 1999.

18360103 Sleipnes
+ 8 personer = 121

18360104 Tjong
+ 6 personer = 255

18360105 Indre Tjongsfjord
- 2 personer = 33

18360106 Værangfjord
- 3 personer = 260

18360107 Melfjordbotn
+ 5 personer = 9

18360108 Østre Sørfjord
- 1 person = 31

18360109 Vestre Sørfjord
+ 2 personer = 143

18360110 Selsøyvik
- 4 personer = 49

18360111 Gjerøy
+ 4 personer = 81

18360112 Rødøy
+ 4 personer = 177

18360113 Nordnesøy
- 4 personer = 75

18360114 Storselsøy
- 5 personer = 36

GRUNNKRETSER og folketall - og endring fra 1.1.2000

18360101 MYKEN

Fra (40) pr 1.1.2000 - til (8) pr 1.1.2016. Nedgang på 32 personer.


18360102 SVINVÆR

Ingen bosatt pr 1.1.2000 og videre.

18360103 SLEIPNES

Fra (112) pr 1.1.2000 til (125) pr 1.1.2016.  Økning på 3 personer.  

Eneste kretsen med økning i folketallet fra år 2000.  Bebodde gårder her er Sleipnes, Våga og Vågeng.  Det er gården Vågeng om har vokst.  Det er også den gården den nye rådmannen i Rødøy har kjøpt tomt og bygd seg hus.

 

18360104 TJONG

Fra (311) pr 1.1.2000 til (298) pr 1.1.2016.  Nedgang på 13 personer.

18360105 INDRE TJONGSFJORD

Fra (50) pr 1.1.2000 til (24) pr 1.1.2016. Nedgang på 26 personer.

 

18360106 VÆRANGFJORDEN

Fra (295) pr. 1.1.2000 - til (276) pr. 1.1.2016.  Nedgang på 19 personer.


18360107 MELFJORDBOTN

Fra (8) personer pr.1.1.2000 - (6) pr. 1.1.2016.  Nedgang på to personer.

18360108 ØSTRE SØRFJORDEN

Fra (59) fra 1.1.2000 - (23) pr. 1.1.2016.  Nedgang på 36 personer.18360109 VESTRE SØRFJORDEN

Fra  (141) pr 1.1.2000 til (129) pr 1.1.2016. Nedgang på 12 personer.

18360110 SELSØYVIK

Fra (86) pr.1.1.2000 til (42) pr. 1.1.2016. Nedgang på 44 personer.


18360111 GJERØY

Fra (120) pr. 1.1.2000 til (87) pr 1.1.2016. Nedgang på 37 personer.

18360112 RØDØY

Fra (185) pr. 1.1.2000 til (153) pr 1.1.2016.  Nedgang på 32 personer.


18360113 NORDNESØY

Fra (104) pr. 1.1.2000 til (78) pr.1.1.2016.  Nedgang på 26 personer.

18360114 STORSELSØY

Fra (53) pr 1.1.2000 til (18) pr.1.1.2016.  Nedgang på 35 personer.

 

Myken

Folketallet oppgitt nedenfor er den 1.1. i oppgitt år (31.12. foregående år).

Myken 1836 0101

2016 008
2015 010
2014 010
2013 018*
2012 020
2011 024
2010 019

2009 016
2008 018
2007 022
2006 022
2005 025
2004 023
2003 025
2002 033
2001 037
2000 040

1999 041
1989 047
1988 051
1987 058
1986 080
1985 082
1984 090
1983 088
1982 083
1981 087

Svinvær 1836 0102

2016 0
2015 0
2014 0
2013 0 *
2012 0
2011 0
2010 0

2009 0
2008 0
2007 0
2006 0
2005 0
2004 0
2003 0
2002 0
2001 0
2000 0

1999 1
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990

Sleipnes 1813 0103

NB: Kretsen har inkludert gården Vågeng som er den som har vokst....
2016 125
2015 129
2014 121
2013 127
2012 123
2011 121
2010 113

2009 112
2008 120
2007 115
2006 129
2005 121
2004 123
2003 116
2002 116
2001 118
2000 112

1999 118
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990

Tjong 1836 0104

2016 298
2015 296
2014 305
2013 283*
2012 281
2011 255
2010 249

2009 250
2008 249
2007 258
2006 251
2005 281
2004 277
2003 288
2002 301
2001 296
2000 311

1999 305

Indre Tjongsford 1836 0105

2016 24
2015 27
2014 28
2013 29*
2012 30
2011 33
2010 31

2009 38
2008 35
2007 33
2006 33
2005 42
2004 45
2003 50
2002 51
2001 49
2000 50

1999 51

Værangfjorden 1836 0106

2016 276
2015 265
2014 266
2013 270*
2012 264
2011 260
2010 263

2009 250
2008 255
2007 258
2006 281
2005 288
2004 279
2003 277
2002 288
2001 293
2000 295

1999 293

Melfjordbotn 1836 0107

2016 06
2015 06
2014 07
2013 07*
2012 09
2011 09
2010 04

2009 04
2008 05
2007 06
2006 06
2005 08
2004 08
2003 08
2002 08
2001 06
2000 08

1999 09

Østre Sørfjorden 1836 01 08

2016 23
2015 25
2014 24
2013 28*
2012 29
2011 31
2010 32

2009 34
2008 33
2007 40
2006 42
2005 49
2004 49
2003 46
2002 50
2001 56
2000 59

1999 59

Vestre Sørfjorden 1836 0109

2016 129
2015 128
2014 133
2013 136*
2012 141
2011 143
2010 141

2009 144
2008 145
2007 136
2006 141
2005 146
2004 139
2003 149
2002 146
2001 147
2000 141

1999 145

Selsøyvik 1836 0110

2016 42
2015 41
2014 47
2013 54*
2012 49
2011 49
2010 53

2009 49
2008 56
2007 58
2006 55
2005 65
2004 75
2003 73
2002 78
2001 89
2000 86

1999 96

Gjerøy 1836 0111

2016 087
2015 088
2014 084
2013 087*
2012 089
2011 081
2010 077

2009 080
2008 084
2007 093
2006 094
2005 101
2004 103
2003 115
2002 127
2001 114
2000 120

1999 120

Rødøy 1836 0112

2016 153
2015 158
2014 169
2013 171*
2012 171
2011 177
2010 173

2009 171
2008 179
2007 176
2006 188
2005 188
2004 187
2003 178
2002 171
2001 179
2000 185

1999 186

Nordnesøy 1836 0113

2016 078
2015 072
2014 071
2013 069*
2012 075
2011 075
2010 079

2009 080
2008 079
2007 079
2006 079
2005 080
2004 084
2003 087
2002 092
2001 092
2000 104

1999 100

Storselsøy 1836 0114

2016 018
2015 022
2014 037
2013 029*
2012 037
2011 036
2010 041

2009 047
2008 046
2007 046
2006 049
2005 048
2004 049
2003 050
2002 048
2001 050
2000 053

1999 052

Uoppgitt bosted

2016 001
2015 002
2014 003
2013 002*
2012 002
2011 000
2010 006

2009 011
2008 010
2007 008
2006 006
2005 001
2004 000
2003 000
2002 000
2001 004
2000 006

1999 000