Legebolig I - den første i Rødøy

Noe om den første legebolig i Rødøy

1868 - start av diskusjon om

Aar 1868 den 18. April samledes Rødø Formandskab efter forudgaaet Indkaldelse paa Melø Gaard.

Fraværende var Vise-Ordfører Andreas Olsen Spilleren uden at meldt Forfald, og Rasmus Larsen, der var fraværende paa Grund af Reise paa Fiskerie, og meldte Forfald ved Johan Petter Fondalen.

Hvor da !

1) Fremsattes Forspørgsel gjennom Ordføreren til Formandskabets Medlemmer angaaende Muligheden for Opførelsen af en Bolig for Distrikslægen paa et Sted i Rødø Sogn.

Efter forskjellige diskusioner kom man til et Resultat at Opførelse af en Lægebolig vistnok var ønskelig og derfor bestemte endeligen hvordan man paa billigste Maade kunde faa saadan Bolig istand ligesaa ogsaa at Lurø Communbestyrelse affordrer sin Erklæring angaaende samme Sag.

Enstemmig besluttedes:
Sagen foresloges at samme Møde efter at Ordføreren har indhentet de fornødne Oplysninger ifølge Lurø Formandskabs Erklæring

Merkned

Merknad:
Har tilgang til kommuneprotokoll i avskrift til og med 1878. Jeg finner ingen ny diskusjon om denne saken i denne tid. Kan det ha skjedd etter? I åra 1979-1980?
Det kan eventuelt stadfestes hvis/når jeg får tilgang til protokoll for disse årene.
Kjøpte de et hus på Sundøy eller bygget de et nytt der?

Distriktslege Bødtker

Lege Bødker kom som lege til distriktet i 1980 og ble da bosatt på Sundøy – som den første.
Legene var etter 1845 bosatt Lurøy – faste og en del vikarer. Heitmann, som var før Bødker bodde da også i Lurøy. Med unntak av en lege som bodde på Segelfore i Rødøy, som eier og bruker, noen år, og noen vikarleger – var legene ikke bosatt i Rødøy. Når formannskapet tar dette opp til debatt i 1868 er det noe nytt

Distriktslege Glatved

Glatved kom til Lurøy legedistrikt med bosted Sundøy i 1890.

I boka "Legeblikk på lekfolk" av Trine Grønn Iversen, er han nevnt som bosatt på Sundøy i Rødøy 26.8.1990 og 8.11.1890.
Han skriver også i innberetning for 1992 (s202) "Her på Sundøen".
Videre side 217 ...de 4 mil hjem til Sundøen".
Når han 7.7.1897 skriver sin beregning for foregående år - 1896 - er adressen hans Kvarø i Lurøy - som han senere var bosatt i den tid han arbeidet i legedistriktet.

Trolig

Trolig ble huset ikke flytta til Myken før etter at Glatved var flytta til Kvarø i Lurø 1896/1897.

SAGANETT, Myken

1889–1893: Johan Martin Johnsen
Det var Johan Martin Johnsen (f. 17.2.1860 i Bjørnør), som i 1889 sørget for å få huset flyttet fra Sundøy. Han var da nylig ansatt hos Krüger i Bergen, etter et opphold i U.S.A. Der hadde han i 1895 hadde giftet seg med Inga Karoline Nilsdatter (f. 1866 i Bergen). De hadde da to barn, som ble med til Myken.

Familien kom til Myken med Krügerjakta "Najaden". Det fortelles at da paret kom til Myken ca. 1889, ble Inga så fortvilt over å skulle bo på ei så avsides øy, at hun satte seg rett ned i fjæra og gråt (JN/GD). Hun skal ha blitt trøstet av Anna Nilsen, gift med Johan Nilsen d.e. og datter av Johan Christian Arentsen og kona Katrine. Siden gikk det bedre med Inga. Hun tilpasset seg livet på utposten Myken, uten at det vites om hun trivdes. Familien ble boende på Myken i 4 år.

Johan og Inga fikk til sammen fire barn:
• Agnes og Sigurd, begge født i USA
• Annanias Johan (f. 1889 men døde tidlig). Gutten var oppkalt etter Anna og Johan Nilsen
• Johanna Cecilie (f. 12.6.1890 på Myken), som ble kalt "Dukkemor"
Da familien var ferdig med tida på Myken i 1893, reiste de tilbake til USA. (LTL/BS).
Johan Martin Johnsen har etterlatt seg et stedsnavn på Myken; Johnsen-odden på Jutøya, som stikker ut i sundet rett nord for Slyngemoloen. Her skal Johnsen ha hatt en fiskehjell (BS).

1891 folketelling

Tellinga 1891:
Johan Martin Johnsen, familie på 7 – 2 av mannkjønn og 5 kvinner.
Johan er nevnt født 1861 i Aafjorden prestegjeld. Arbeider som handelsbestyrer.
Ektefelle Inga Katrine Johnsen, født 1864 i Bergen.
Olav Sigurd f. 1888 i Trondhjem.
Agnes Johnsen, datter f. 1887 i Amerika.
Johanne Sesilie Johnsen f. 1890 – ikke oppgitt fødested.
Anne Margrethe Olsen, tjenestedyende, f. 1872 i Trondhjem. Husligst arbeide.
Anna Emilie Andreassen, fosterdatter, f. 1878 Kraakbø, Gjørnør? Fosens fogd?.
Familien er her bosatt i fiskeværet Myken – men ikke oppgitt noen bolig.

Sist oppdatert 20.5.2015.