Kirkegårder på Rødøya

Tilbake

Under her:

Rødøyvika gravgård

Rødøy østre gravgård

Rødøy vestre gravgård

1974 navn på de tre gravgårdene

RLA 8142. Rødøy Menighetsblad 1974.

Rødøya

1974

Bilde nedenfor her

Kirketjener Per Johannessen og Tollaas fra Fylkesarkitektens kontor. Ved sogneprest Thetings støtte.
Befaring av: Arne Sperstad, Sigurd Hagland, Per Johannessen og nevnt Tollaas.

1935

Rødøy kommunestyre

Rødøy kommune, kommunestyresak 1935/176.
Fastsettelse av grenser for hjelpekirkegårdene m.v.
Menighetsrådet har avgitt forslag til grenser og takster.
Menighetsmedlemmer som ønsker å begraves i en annen kirkegård enn den de tilhører, må henvende seg til Menighetsrådet om tillatelse. Avgift erlegges ikke. For reservert gravplasser erlegges kr 2 pr. grav. For fæstede gravsteder (familiegravsteder) betales kr 2 pr kvadratmeter.

Dissentere som ønsker å begrave sine døde i ikke felles gravsteder må ha tillatelse dertil av menighetsrådet. Avgift erlegges ikke.

1935

Område

Til hovedkirkegården på Rødøy søker da resten av herredet - Rangsundøya, Selsøyvik, Sundøy, Gjerøy, Rengen, Esjeholm-Nordvernes, Svinvær, Otervær, Skogsholmen og Valvær, samt Rødøy med omliggende øyer.

1884

Ny kirke og gravgård

Ved kgl.res. 3.5.1884 ble det tillatt å oppføre ny hovedkirke i Rødøy på prestegårdens grunn ("Flaten"), og det skulle anlegges gravplass der.

1868

Jæger familien med eget gravsted

Aar 1868 den 18. April samledes Rödö Kommunebestyrelse…

Fremlagdes Skrivelse fra Handelsmand Jæger i Sælsövik angaaende Forespörgsel om Erholdelse af et Stykke Jord paa Rödö Kirkegaard til Indhegning af Begravelsesplads for sig og Familie.
Da Jæger og Familie tilhörer Rödö Kommune og saaledes har Ret til Kirkegaard finder Kommunebestyrelsen at intet er i Veien for Afstaaelse af et saadant Stykke paa Rödö Kirkegaard, hvorfor enstemmig Besluttedes:
Handelsmand Jæger i Sælsövik tilstaaes den forönskede Begravelsesplads paa Rödö Kirkegaard til Indhegning omtrent (7 Alen lang og 8 Alen bred) for en Godtgjörelse en Gang for Alle af 10 Spd. – ti Speciedaler -.

1981

RLA 9232. Klipp RM.

1978

RLA 8706. Klipp RM.

1978

RLA 8835. Klipp RM.

1975

RLA 18425. Klipp RM.

1975

RLA 8358. Klipp RM.

1975

RLA 8318. Klipp RM.

1974

RLA 8153. Fra Rødøy Menighetsblad.

1974

RLA 8095. Klipp RM.

1974

RLA 8010. Klipp RM,

1973

RLA 8055. Klipp RM.