Kommunereformene

Den som var FØR og den som er NÅ

Forsiden

Det som skjedde

De berørte i saken

Nord eller Sør

Stedene

Grensejustering

Noe om emnet, mest klipp

Sonderinger

SCHEI-KOMITEEN og RØDØY

Avis-klipp fra reformen datert i tiden 1958 til 1967. Og informasjon om komiteen som ble oppnevnt 1946.

Ja, det er det denne lille siden vil handle om.  

BLIR DET Staus Quo (ingen endring eller tilbake til utgangspunktet).

Navnet er etter fylkesmannens innstilling i 1965 - ingen endring i forhold til Meløy og Lurøy - som jo også ble resultatet til slutt.

Og NÅ er vi igang igjen med samme problemstilling.  Det blir omtalt litt mer omfattende videre...

Ja, hva har vi å tjene på å gå sammen med andre?   Det mest naturlige er jo å bli "lillebroren" i "Meløy store".  Men er det lurt å bli enda mer utkant enn Halsa er idag - og i en kommune som virkelig "sliter".

Siste er de tre kommuners møte og samtale om - "En sterk kommune i sør".  Men det er kanskje en gang i fremtiden? En åpen dør - både nord og sør...Men først må Meløy bli bedre på driften - og det kan ta mange år - svært mange år....

Kanskje like godt alene noen år fremover for Rødøy.  Har bakgrunn fra langvarig arbeid på rådhuset - og min vurdering er at kommunen aldri har vært drevet bedre før - enn det gjør med dagens ansatte der... 

 

Uff Uff - sutring fra Rødøya....

Og flere slutter seg til...

og i Tjongsfjorden synes noen det er trist...men hva med ansvaret til først og fremst Senterpartiet som de dominerende i det politiske arbeide...

Spør du meg...dette skifte av regionråd fra Helgeland til Salten - var umusikalskt - ett skikkelig tramp i klaveret - av både administrasjon og politikerne.   Hvorfor provosere den sørlig kommune akkurat på dette tidspunkt....

Og INGEN liker dette med STOR-Bodø, man skal ikke skrive under noen husmannskontrakt. 

Men vil våre politikere være tøffe nok til å ville stå alene - eller er det enda igjen noen "husmannsånd" her i kommunen?  Og hva med "sutringen" fra sør...?

Og en fremtid med bare litt samarbeide SØR og litt NOR - mot Helgeland (Rana) og mot Bodø?

Epilog:

23.6.2016 ble det som jeg innledet med - status Qou.

 

OPPSUMMERING

Hva med alt som har skjedd 2014 -2015 og 2016 om dette tema?

Har det vært værdt det?

Det har kosta svært mye i penger - og ikke minst STRESS...

Ja, mye stress.

Å kommunen har lagt et svært arbeide i dette - som kunne vært nytta til noe bedre enn dette...

Mange har hissa seg svært opp og gamle motsetninger er tatt frem i lyset i full offentlighet...

Særlig Sørfjorden og Øresvik - og Rødøya...

Å vært veldig svær på "Fjasboksidene"...

Noen vil til Lurøy, noen til Rana og noen få til Bodø!

Og blir alle fornøyd med at ser ut til å ikke blir noen endring?

Å kan det blir grensereguleringer alikevel?

Og kan fylkesmannen komme med noe sært for Rødøy...?

NEI - ingen endring fra Fylkesmann (nå Statsforvaltner) og fra Departementet i Oslo.

Det ble slik som i 1950-1960 åra - INGEN endring for Lurøy, Rødøy og Meløy.

SLUTTBEHANDLING i formannskapet

Sak 60 - 2016

Sak 060/2016: KOMMUNEREFORM: INVOLVERING OG HØRING

Jfr. saksutredning 11816Rådmannens innstilling:

Oppsummering av opinionsundersøkelse om kommunereformen basert på intensjonsgrunnlag for Ytre Salten og intensjonsavtale og politisk plattform for nye Bodø kommune tas til orientering.
Ungdommenes uttalelser tas til orientering.
Målet om at innbyggerne skal høres og involveres bredt i prosessen anses som oppnådd. Kommunestyret skal gjøre sitt vedtak om eventuell sammenslåing med andre kommuner innen fristen 1.juli 2016.


Vedtak:

Som innstillingen. Enstemmig.

Sak 61 - 2016

Sak 61 - 2016
Sak 061/2016: KOMMUNEREFORM:

ALTERNATIV NYE BODØ KOMMUNE ELLER BESTÅ SOM EGENKOMMUNE

Jfr. saksutredning 14216

Rådmannens innstilling:

Rødøy kommune er positiv til å bli slått sammen med Bodø og de kommuner som omfattes av intensjonsavtale av 10. mai 2016, og eventuelt andre nabokommuner der det fattes vedtak om sammenslåing med Bodø.
En ny sammenslått kommune skal bygge på de prinsipper og retningslinjer som fremkommer i intensjonsavtale av 10. mai 2016 og politisk plattform kommunereform 2016 for kommunene Bodø, Gildeskål, Rødøy, Røst, Saltdal, Steigen og Værøy.
Dersom Rødøy kommune slås sammen med nye Bodø kommune i kommunereformen er Rødøy kommune positive til at kommunegrensen justeres slik at befolkningen i kretsene Østre Sørfjord, Vestre Sørfjord, Storselsøy og Nordnesøy går over til Lurøy kommune, og befolkningen i Melfjordbotn går over i Rana kommune. Dette itråd med befolkningens ønsker.
Forslag fra Frank K. Heimdal:

Rødøy kommune stiller seg negativt til sammenslåing med nye Bodø kommune. Med dette vedtaket består Rødøy kommune som i dag, og kommunen sitt arbeid med kommunereformen avsluttes.

Vedtak:

Som forslaget. Mot en stemme som avgitt for innstillingen.

Formannskapet

De som behandlet denne saken var:

- Frank-Robert Kristiansen Heimdal, forslag som ble vedtatt.

- Ordfører Okav Terje Hoff

- Anita Kristin Tustervatn

- Tone Hammersmark Olsen.

- Randi Storvik 'Telnes

En av disse stemte for rådmannens forslag om Bodø!

Trolig var det ordfører?

Sak 041/2016:

OMMUNEREFORM: INVOLVERING OG HØRING

Jfr. saksutredning 11816Formannskapets innstilling:

Oppsummering av opinionsundersøkelse om kommunereformen basert på intensjonsgrunnlag for Ytre Salten og intensjonsavtale og politisk plattform for nye Bodø kommune tas til orientering.
Ungdommenes uttalelser tas til orientering.
Målet om at innbyggerne skal høres og involveres bredt i prosessen anses som oppnådd. Kommunestyret skal gjøre sitt vedtak om eventuell sammenslåing med andre kommuner innen fristen 1.juli 2016.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.

Sak 042/2016:

Sak 042/2016:
KOMMUNEREFORM: ALTERNATIV NYE BODØ KOMMUNE ELLER BESTÅ SOM EGENKOMMUNE

Jfr. saksutredning 14216

Formannskapets innstilling:

Rødøy kommune stiller seg negativt til sammenslåing med nye Bodø kommune. Med dette vedtaket består Rødøy kommune som i dag, og kommunen sitt arbeid med kommunereformen avsluttes.

Forslag fra Olav Terje Hoff:

Rødøy kommune er positiv til å bli slått sammen med Bodø og de kommuner som omfattes av intensjonsavtale av 10. mai 2016, og eventuelt andre nabokommuner der det fattes vedtak om sammenslåing med Bodø.
En ny sammenslått kommune skal bygge på de prinsipper og retningslinjer som fremkommer i intensjonsavtale av 10. mai 2016 og politisk plattform kommunereform 2016 for kommunene Bodø, Gildeskål, Rødøy, Røst, Saltdal, Steigen og Værøy.
Dersom Rødøy kommune slås sammen med nye Bodø kommune i kommunereformen er Rødøy kommune positive til at kommunegrensen justeres slik at befolkningen i kretsene Østre Sørfjord, Vestre Sørfjord, Storselsøy og Nordnesøy går over til Lurøy kommune, og befolkningen i Melfjordbotn går over i Rana kommune. Dette i tråd med befolkningens ønsker.
Forslag fra Tove Engseth:

Rødøy kommune består som egen kommune, med grensejusteringer iht. Fylkesmannens pålegg og uttalelse fra Øresvik og Sørfjorden kretser.

Forslag fra Frank K. Heimdal:

Rødøy kommune stiller seg negativt til sammenslåing med nye Bodø kommune. Med dette vedtaket består Rødøy kommune som idag, med dagens grenser.

Ved avstemming ble forslag fra Olav Terje Hoff satt opp mot forslag fra Frank K. Heimdal. Forslag fra Olav Terje Hoff falt, mot to stemmer.

Forslag fra Frank K. Heimdal ble deretter satt opp mot forslag fra Tove Engseth.

Vedtak:

Rødøy kommune stiller seg negativt til sammenslåi ng med nye Bodø kommune. Med dette vedtaket består Rødøy kommune som idag, med dagens grenser.

Mot en stemme som avgitt for forslag fra Tove Engseth.

Hva sa folket

 

10.6.2016:

Folket i Rødøy har sagt sitt - om å tilhøre Bodø eller ikke.

88 % sa NEI - se her:

Formannskapets behandling:

SE Sak 60 og 61.

Formannskapets behandling av saken - Status Que.

Også kommunestyret den 23. juni 2016. Sak 41 og 42.