Tjong gamle skole

Tjong skolehus - del I

 Tilbake

Tjong gamle skolehus ble bygget på gården Tjong Øvre i Rødøy.

Tjong gamle skole ble bygget 1903 * og var skolehus for kretsen fra gården Segelfor (63) til og med gården Tjong Nedre (59).  

Frem til ungdomshuset ble bygd på samme gård - først i 1930-åran - var det også det eneste ""forsamlingshuset" som bygda hadde.

Omtalen av dette skolhus omtales over tre sider;

- del I - om historikken til huset som skole

- de II - om bruken av skolen i andre sammenhenger

- del III - restaugeringa av huset - til slik det står idag...

 

* Kilde for oppført skolebygg: Skoleberetning for Rødø folkeskole1901-1905.

1950-årene

© RLA.

Skolehuset var bygd som internatskole, dvs. det var tre rom i andre etasje hvor elerver bodde, jenter og gutter i hvert sitt rom - et knøttlige værelse for pedellen som hadde tilsyn med dem og lagde maten.

De av elevene som bodde i Æsvik, Kila og de på Tjong - kunne gå til skolen.  Da "Kilamyran" ble bosatt - ble det nesten for langt, men de gikk også.  Det ble da elevende fra Segelfor og de fra Blok/Kvalvik - som ble inlosjert.

Det er ikke bare gode minner derfra en får høre - fra de som bodde her hele skoleuken - de fra brukene under gården Segelfor.

Foto: Bare et gjerde skilte skolehustomta og bruket Bjerkåsen hvos Anton og Dina Larsen var bosatt. Her har di besøk av Astrid Staulen som bodde/arbeidet som pedell ved skolen. Fra venstre: Anton, Dina og Astrid. © FFR. (Foto som er mottatt fra Nilsine Bang, 2010).

 

 

Tjong 1901 - før fastskolens tid

Klipp. © RLA.

Lærerpost i Rødø

Kombinert lærer for Sleipnes og Tjong skole....

Sleipnes Stor- og Smaaskole 12 uger i hver av disse, samt Tjong Storskole 12 uger, tilsammen 36 uker...

Det er i 1901 ikke skolebygninger i noen av disse kretser, men disse er som nevnt her planlagt bygget.

Det ansatte skulle da arbeide 24 uker på Sleipnes og 12 uker her på Tjong med bare Storskolen.

Det betyr at det var ansatt en lærinne her som hadde bare 12 uker her - og da trolig de andre 26 ukene en annen plass, kanskje var det "Indre Tjongsfjord".

1952

(4012) © RLA.

1935

1933

1933

1932

(4232) © RLA.

1925

Ungdomshuset som skolelokale

Rødøy før og nå:
20. september 2015
Tjongsfjord skole 2klasse 1961 tatt på ungdomshuset . Bak fra venstre: Roy Mikalsen, Sverre Asbjørn Aga, Ingvar Abelsen, Steinar Engen, Lars Roald Evjen, Jan Lorentzen, Håkon N Taraldsen, Roy Ole Elvegård, lærer Ragna Hagevik. Foran fra venstre: Hanne ?, Kjellrun Nilsen, Elna Sivertsen, Åshild Åsvik.

Undomshuset ble bygd først i 1930 årene og ble brukt som skolelokale fra da barnekulla øka og skole på Tjong ikke lenger var stor nok til alle.  Det var de minste elevende som hadde skole der.