OM

Årene 2000 og 2001

Hovedsiden

2001

2001 08 07 Post i Butikk Tjongsfjorden

2001
ETABLERING AV POST I BUTIKK

7.8.2001 vil Tjongsfjorden postkontor bil lagt ned og erstattet med Post i Butikk i Vågaholmen og Jektvik.


I Vågaholmen vil Post i Butikk bli etablert i butikken til Postens samarbeidspartner Bunnpris Vågaholmen. Det vil bli sendt en egen melding til oppsitterne inneholdende opplysninger om tjenestetilbud, åpningstider mv.

Landposttjenesten vil bli utført som tidligere når det gjelder den vanlige posten.

Oppsittere i Vågaholmen som bor inntil I km vei fra nevnte butikk, vil imidlertid ikke

bli betjent av landpostbudet når det gjelder bokførte sendinger (pakker, rek. brev osv.)

Meldesedler for slike sendinger samt utbetalingskort vil bli lagt i postkassen, og vil måtte hentes på butikken til Bunnpris Vågaholmen.

Innlevering, av bokførte sendinger vil måtte gjøres på butikken.

Vi har registrert at du (eventuelt sammen med de personer som får post i samme
postkasse) bor innenfor en avstand av I km fra nevnte butikk. Du underrettes hermed om den endringen som skjer fra 7.8.2001

Vi håper at du som kunde vil være fornøyd med den nye postordningen.

Med vennlig hilsen
Posten Norge BAKilde nr 1: Brev av 10.7.2001 fra Endringsorganisasjonen Bodø v/rådgiver Rudolf Arntzen til postmottakere som soknet til nedlagte Tjongsfjord Postkontor.

År 2001

Uten dato

2001 Ferdaveger

I denne boken er det en artikkel som er skrevet av Kolbjørn Lorentzen om en bru i Verangfjorden. Den er også tatt med i en av historielagets årbøker.

2001 - Lyskraft og Livskraft

AS Rødøy-Lurøy kraftverk gjennom 50 år.
Forfatter: Bjørn Barth Jacobsen.
En historie om AS Rødøy-Lurøy Kraftverk i lys av regional, lokal og nasjonal utvikling 1945-2000.
© AS Rødøy-Lurøy Kraftverk.
Boka kom ut i 2001.
Den ble tilsendt alle aksjonærer i selskapet. Kan muligens være til salgs hos utgiver.

2001 - Hestmannøy - øya og folket

GÅRDSHISTORIE OG LITT MER OM HELE HESTMANDØY - gården STORE SELSØY (STORSELSØY), men også Lurøy delen av øya.
2. utgave. 1. utgave - se forrige bokside.

2000 01 - 03

Kilde: Rødøy kommune - "Mellom flo og fjære".

JANUAR

2000 01 12

Første tekstmelding år 2000: Søndag 9. januar ble det holdt høymesse i Rødøy kirke og det var satt opp offentlig transport slik at folk i alle kretsene kunne komme seg til og fra Rødøy. Denne høymessen var den første og store kirkelige markering av tusenårsskiftet og at kristendommen har vært i landet i 1000 år. Da folk ankom kirkestedet fikk de se varden på Rødøyløven brenne. Etter høymessen var det kirkekaffe på tradisjonelt vis. Alle deltakerne på høymessen ble bedt om å skrive seg inn i en egen Milleniumsprotokoll, som kommunen vil støpe ned til oppbevaring fram til neste tusenårsskifte.
Kilde: Rødøy kommune - "Mellom flo og fjære".

200 01 24 (1)

1) Mandag 24/1 og tirsdag 25/1 deltok ordfører og rådmann på en konferanse i Trondheim som Kommunaldepartementet arrangerte og betalte. Tema var offentlige servicekontorer (OSK) og hva en kan gjøre i utkantkommuner når statlige etater vil ned sine kontorer, som f.eks. ligningskontor, post o.s.v. Innledningsforedraget ble holdt av kommunalministerens personlige sekretær Inge Bartnes.

2000 01 24 (2)

2) Rødøy kommunestyre er innkalt til møte onsdag 2. februar på Jektvik grendehus. Det er ei ganske kort saksliste, men likevel flere viktige saker. Bl.a. skal kommunestyret vurdere framtidig eierstatus i AS Rødøy-Lurøy kraftverk.

2000 01 26

1) Mandag 24/1 og tirsdag 25/1 deltok ordfører og rådmann på en konferanse i Trondheim som Kommunaldepartementet arrangerte og betalte. Tema var offentlige servicekontorer (OSK) og hva en kan gjøre i utkantkommuner når statlige etater vil ned sine kontorer, som f.eks. ligningskontor, post o.s.v. Innledningsforedraget ble holdt av kommunalministerens personlige sekretær Inge Bartnes.
Kilde: Rødøy kommune - "Mellom flo og fjære".

FEBRUAR

2000 02 10 (1)

1) Tradisjonelt skiftende vintervær har preget den siste måneden. I natt slo "hainn" om til kraftig regnvær fra sørvest og nå er det snart barmark igjen. For halvannen uke siden var det forrykende, hårde nordvest-vinder med snøfokk som skapte vanskeligheter for trafikken både på sjø og land.
Kilde: Rødøy kommune - "Mellom flo og fjære".

2000 02 10 (2)

2) Idag ble det på jordsbrukssjefens kontor holdt et lite kaffe-lag for å jubilere at det idag er nøyaktig 20 år siden landbruksvikar Bodil Gjersvik hadde sin første arbeidsdag i kommunens tjeneste.
Det kan i denne sammenheng opplyses at Bodil Gjersvik er nominert som fylkeskandidat fra Nordland til "Dagros"-prisen 2000. Prisen er et samarbeid mellom Tine Meierier, Norsk Kjøtt og den norske veterinærforening og tildeles i oktober iår til den som har "...vist særlig engasjement for dyreomsorg og totalkvaliteten i stofeproduksjonen".
Kilde: Rødøy kommune - "Mellom flo og fjære".

2000 02 14 (1)

1) Er det aktuelt med en sjøflyrute mellom Træna-Lurøy-Rødøy og Bodø ? Dette spørsmålet skal nå utredes nærmere og de 3 kommunene søker ganske snart om tilskott fra stat og fylke for å få laget et forprosjekt. I første rekke er det nok næringslivets behov for raske kommunikasjoner som skal tilgodesees. En gang utpå sommeren har man kanskje svar på et slikt tilbud kan bli en realitet
Kilde: Rødøy kommune - "Mellom flo og fjære".

2000 02 14 (2)

2) Nordland fylkeskommune har invitert alle kommunene i fylket til å peke ut en "gammel ferdaveg" i sin kommune. Hver "ferdaveg" skal så samles i en felles bok og vegene skal presenteres i en kulturhistorisk sammenheng. I Rødøy har fylket anbefalt at den gamle vegen (og brua) i Litlfjorden skal velges. Dette er en nedlagt vegstrekning og et interessant poeng er at brua er laget av rester fra det tyske slagskipet som forliste på Rødøyvika under krigen; La Plata.
Kilde: Rødøy kommune - "Mellom flo og fjære".

2000 02 21 (1)

1) Idag har rødøyfjerdingene hatt en vakker vinterdag - nysnø, vindstille og sol fra skyfri himmel. Rene påskestemningen - kunne det bare holde seg en ukes tid ?
Kilde: Rødøy kommune - "Mellom flo og fjære".

2000 02 21 (2)

2) Ukeprogrammet for ordfører og rådmann er slik: Mandag er det vanlig kontordag. Tirsdag er det møte i formannskapet, denne gangen på Nordnesøy skole. Onsdag og torsdag skal alle kommunene i Nordland samles til konferanse på Mo i Rana. Fredag kommer Utdanningsdirektøren i Nordland på tilsynsbesøk til Rødøy og det blir møter hele dagen. Slike tilsynsbesøk skjer med 3-4 års mellomrom og denne gangen er det Jektvik skole som er åsted for møtene. Viktige tema blir skolens arbeid med Læreplan -97 og kvalitetsarbeidet i skolene i Rødøy.
Kilde: Rødøy kommune - "Mellom flo og fjære".

2000 02 21 (3)

3) Formannskapets møte tirsdag 22. februar skal bl.a. behandle 4 søknader fra privatpersoner om støtte fra næringsfondet, 4 søknader om permisjon fra barnehageplass, 3 søknader om kommunal konsesjon for omsetning av videokassetter, 1 dispensasjon for snøscooterkjøring samt 2 klagesaker på tidligere vedtak. Ellers skal formannskapet gi uttalelse på en søknad som Rødøy-Lurøy kraftverk har sendt til NVE om fritak for å ha strømkabel til Nordfjordnes samt en utredning fra Skattedirektoratet om framtidig organisering av ligningsvesenet.
I tillegg nevnes at formannskapet skal behandle kommunens søknad til Nordland Vegkontor om "Aksjon skoleveg 2000" og iår foreligger det 2 slike søknader fra skolene. Det er en søknad fra Tjongsfjord skole og en søknad fra Rødøy skole. Ifjor fikk kommunen midler til Aksjon skoleveg i Øresvik. Endelig tar vi med en sak om å gi 20.000 kr. fra Rødøy næringsfond til et prosjekt i regi av Ytre-Helgeland Regionråd som skal prøve å utvilke kystsel fra å være et problem til å bli en ressurs.
Ved siden av selve møtet vil formannskapet få anledning til en enkel befaring av arbeidene med tilbygget ved Nordnesøy skole.
Kilde: Rødøy kommune - "Mellom flo og fjære".

2000 02 28 (1)

1) Stabilt vær fikk vi ikke oppleve siste uke. Det har nesten vært minst 2 værtyper for hver dag. Idag er det mildt og regnvær, men værmeldingen sier at det skal bli nordvest, kaldere og snøbyger utover kvelden.
Kilde: Rødøy kommune - "Mellom flo og fjære".

2000 02 28 (2)

2) Rødøy kommune bestemte ifjor at alle barn som fødes i år 2000 skal få en smykkepins i gave fra kommunen, som et bevis på at de er «millenniumsbarn fra Rødøy». Smykkepinsen er laget i et antall på 30 og hver pins er handlaget, nummert og således eksklusiv. Motivet er hentet fra kommunevåpenet og viser løven samt millenniumsmerke.
Sålangt har vi fått 4 nye Rødøy-folk i år 2000:

Jente f. 18. januar - Jektvik - av Ann Karin Arntsen og Øyvind Hoff
Jente f. 23. januar - Nordnesøy - av Anita Tustervatn og Bjørn Magne Otheliussen
Jente f. 30. januar - Gjerøy - av Liss-Hege Andreassen
Gutt f. 3. februar - Nordvernes - av Svetlana Borovtsova Heløy og Leif Sivert Heløy.
Kilde: Rødøy kommune - "Mellom flo og fjære".

MARS

2000 03 03 (1)

1) Myken Elektronikk AS har 10-årsjubileum. Den lille elektronikkbedriften som i hovedsak driver med lodding av kretskort er blitt landskjent gjennom både Norge-Rundt og Myken-videoen. Nå skal den feire sitt jubileum på Myken skole lørdag 15. april og samtidig skal det avholdes ordinær generalforsamling. Regnskapet for 1999 er offentliggjort og det ble et overskott på vel 49.600 kr. av en samlet omsetning på nær 1 mill.kr.
Kilde: Rødøy kommune - "Mellom flo og fjære".

2000 03 03 (2)

2) Rødøy formannskap skal ha sitt neste møte onsdag 8. mars kl. 10.00 på Fellesrommet ved Jektvik Eldretun. Under møtet er det avsatt god tid til en oppmerksomhet for de første «Millenniumsbarna i Rødøy». I tillegg til barna og foreldrene har vi også invitert både lokalaviser og Nordnytt. Kanskje kommer seremonien på TV ?
Kilde: Rødøy kommune - "Mellom flo og fjære".

2000 03 03 (3)

3) Ved utgangen av februar måned var det registrert 29 personer helt arbeidsledige i Rødøy som er en nedgang på 9 fra samme tid ifjor. 4 personer var på diverse tiltak. Tilsammen var arbeidsledigheten i Rødøy februar 2000 på 4,5 %.
Kilde: Rødøy kommune - "Mellom flo og fjære".

2000 03 15 (1)

1) Natt til mandag den 6. mars blåste det full storm i Nordland. Rapporter etterpå viser at den førte til enkelte bygningsskader i Rødøy, bl.a. på fjøsbygninger. Men det mest spesielle på mandagsmorgenen var at det ble innført kolonnekjøring på Rv 17 Jektvik - Strømdalen. Det er første gang at det har vært kolonnekjøring i Rødøy og det var nok mange som spisset ørene da de hørte NRK-Nordland, som meldte om vegproblemene og der Jektvik - Strømdal ble oppramset sammen med kjente veger som Korgfjellet, Umbukta, osv.
Kilde: Rødøy kommune - "Mellom flo og fjære".

2000 03 15 (02)

2) Universitet i Tromsø gjennomfører for tiden en omfattende medisinsk undersøkelse av befolkningen i Rødøy. Meningen med undersøkelsen er å måle hvordan folk på 3 forskjellige steder i landet reagerer på mørketida, f.eks. om man føler depresjoner, søvnproblemer etc. Forruten Rødøy er det folk i Skudeneshavn i Rogaland og Gamvik i Finnmark som er med. Undersøkelsen skjer ved måling av endringer i hormonet melatonin, et hormon som har med søvn å gjøre. Hver person skal spytte i et glassbeger og sende dette til Tromsø og dette skal skje 4 ganger i løpet av et år. I Rødøy har de fleste sendt 2 prøver og senere dette året vil en få 2 nye konvolutter tilsendt. Universitetet håper at resultatene skal foreligge om ett års tid.
Kilde: Rødøy kommune - "Mellom flo og fjære".

2000 03 15 (03)

3) Som ledd i tusenårsmarkeringen i Rødøy arbeides det nå med å lage en samtidsdokumentasjon for alle skoler og barnehager. Tanken er å utgi dette i hefte- eller bokform. Hver skole og barnehage skal presentere seg selv, d.v.s. elever, ansatte, bygningsmasse, uteareal o.s.v. Ungene skal også presentere utsagn og tanker om framtida og tegne og male noe fra hverdagen. Så skal en samle ting fra hver ungdomsskole som er typiske for vår tid. Ideen til dette kom faktisk fra et faktahefte som Rødø skolestyre produserte for perioden rundt 1905, og som gir en god beskrivelse av situasjonen i Rødøy-skolene dengang.
Kilde: Rødøy kommune - "Mellom flo og fjære".

2000 03 22 (1)

1) Natt til onsdag 22. mars gikk et stort steinras på kaivegen på Rødøy, mellom Losvika og d/s-kaia. Store steinblokker på flere kubikk raste over fylkesvegen og rev med seg autovernet i en lengde på over 25 meter. Vegen er nå stengt til Vegvesenet klarer å få den ryddet. Det har tidligere gått flere ras på denne vegstrekningen, men dette er det største. Dagen før raset ble faktisk Vegvesenet varslet av lokalbefolkningen om at steinblokker var løse og kunne rase ned på vegen. Det svært alvorlige er at vegen i tillegg til biltrafikk, bl.a. brukes av gående skolebarn på veg til bassenget. Ingen tør tenke på hva som kunne ha skjedd dersom raset hadde gått med folk på vegen.
Kilde: Rødøy kommune - "Mellom flo og fjære".

2000 03 22 (2)

2) AS Rødøy-Lurøy kraftverk feiret faktisk sitt 50-årsjubileum ifjor høst, men det var mest for den indre sirkel (ansatte og styre). Alle andre kan imidlertid glede seg til at en jubileumsbok er under utarbeidelse.
Kilde: Rødøy kommune - "Mellom flo og fjære".

2000 03 22 (3)

3) Formannskapet hadde møte i dag. Blant sakene var valg av kommunale representanter til en ny stiftelse som er opprettet for å forvalte en testamentarisk gave i millionklassen. Peder Martin Aanes (f. 1924) fra Strand i Sørfjorden døde i mars 1999 og han hadde i sitt testamente gjort Rødøy kommune til enearving av verdien ved salg av gården. Denne overmåte store gaven etter Peder Aanes' livsverk skal øremerkes utbygging og utvidelse av sykestuen på Rødøy. Det kan tillegges at mor til Peder, Signe Aanes, i dag er beboer på Sykehjemmet.
Kilde: Rødøy kommune - "Mellom flo og fjære".

2000 03 29 (1)

1) Brann: Natt til fredag i forrige uke brant et bolighus ned til grunnen på en gård i Melfjorden. Brannen ble oppdaget av rutebåten fredag morgen men det var ikke mulig å redde noe. Huset var ca. 10 år gammelt og det var ingen til stede da brannen brøt ut.
Kilde: Rødøy kommune - "Mellom flo og fjære".

2000 03 29 (2)

2) Møter: Kommunestyret er innkalt til ordinært møte onsdag 5. mars på Jektvik grendehus. På dette møtet vil en bl.a. ta endelig stilling til hva kommunen skal mene om framtida for AS Rødøy-Lurøy kraftverk.
Torsdag 30. mars skal det være møte i Rødøy Eldreråd på sykehjemskapellet. Eldrerådet vil bl.a. foreta befaring av det pågående arbeidet med omsorgsboligene som nå bygges ved siden av sykehjemmet. På det neste møtet i mai vil eldrerådet ha befaring på de nye omsorgsboligene på Kila.
Kilde: Rødøy kommune - "Mellom flo og fjære".

2000 03 29 (3)

3) Rovviltskader: I en oversikt fra Fylkesmannen framgår at 4 bønder i Rødøy (1 i Sørfjorden, 2 i Værangfjorden og 1 i Tjongsfjorden) får utbetalt erstatning for rovviltskader etter beitesesongen 1999. De 4 må dele en erstatningssum på vel 102.000 kr. men det dekker langt fra det reelle tapet. Tilsammen hadde disse 4 meldt inn tap av 9 morsøyer og 91 lam. Den som led det største tapet var Arnold Nygård i Sørfjorden som mistet så mye som 6 sauer og 53 lam.
Kilde: Rødøy kommune - "Mellom flo og fjære".

2000 april

2000 04 05 Tjongssfjord gjestegård

TJONGSFJORD GJESTEGÅRD

"Brødrene Lars och Roger Åsell (kom från Sundsvall 1994) helsar dig velkommen til Tjongsfjord Gjestegård. Her finner du underbar natur, fantastisk fikse samt en gjestfrihet och service utover det vanliga.

21 dubbelrom, restaurant, pub, solarium, motionsrom, bastu, relaxavdeling, konferenslokaler, egen naturhamn, havfiskebåter Hansvik 500 fikers 30 hk med styrpulpet och ekolod, glacierklattring, fjellvandring, dans til levande musikk".

(Kilde: Rødøy kommunes hjemmeside, 5.4.00)

2000 04 04 (1)

1) Det har vært noen strålende dager og det merkes at sola (endelig) har fått overtak. Litt kaldt om natta, men det har vært vindstille dager med skarp vårsol.

2000 04 04 (2)

2) Reinen på Rødøya: I midten av april vil reineier Gaup hente reinhorden heim fra vinterbeitet på Rødøya for å samle de i kalvingsområdet. I heile vinter har en reinflokk på omkring 900 dyr hatt beite på Rødøy og den har for det meste holdt til nord på øya rundt Høyvågen. Ifjor var reinen på Gjerøy, året før på Sundøya og før det på Rangsundfjellet

2000 04 04 (3)

3) Planleggingen av sommeraktiviteter er igang. På Nesøya satser man på et stort sommerstevne i midten av juli. "Utfløttarstevnet 2000» er et samarbeid mellom nord- og sørsiden av øya og det er lagt opp et bredt innhold med både revy, barneforestillinger, utstillinger, historisk skrift m.m. I tillegg er det lagt opp til en bred presentasjon av øya, bl.a. ved salg av lokale produkter.
På Myken arrangeres musikkverksted med 2 kurs i tiden 6.-13. august og det er Maria Sjøberg (fløytist og musikksnekker) som skal være kursleder. Er du musikkutøver og interessert i en spesiell opplevelse i et fiskevær med nordlandssommeren som ramme ? Ta kontakt med arrangør v/ Bjørn Skauge på tlf. 750-96052.

2000 04 07

07/04-2000
1) Ferjestatistikken 1999 fra OVDS viser at fylkesferja i Rødøybassenget (B/F Renga) relativt sett hadde den største økningen i trafikk blant sambandene i Rødøy-distriktet; 16,8 % flere passasjerer og 11,6 % flere bilenheter i 1999 enn i 1998. Noe av denne økningen kan tilskrives anleggstrafikk i forbindelse med kommunens utbyggingsprogram, både vannverk på Rangsund/ Selsøyvik og på Gjerøy og skoleutbygging på Gjerøy.
For sambandet Kilboghamn-Jektvik (B/F Rødøy) ble det i 1999 fraktet over 80.000 passasjerer og 50.000 av disse i de 3 sommermåndene. Juli var som vanlig toppmåned med 25.172 passasjerer og 9.064 biler. Likevel økte ikke sommertrafikken så veldig mye fra 1998 til 1999.
Økningen i juli var på 1,0 % flere passasjerer og trafikken i august 1999 var faktisk mindre enn i 1998. Det var tvert imot månedene februar (37,5 % flere passasjerer) og oktober (40,8 % flere passasjerer) som hadde den største økningen i trafikk.
Trafikken på ferjesambandene i distriktet økte i 1999. Bildet er fra oppstillingsplassen på Jektvik ferjekai
Denne utviklingen finner en igjen for sambandet Forøy-Ågskardet (B/F Bogøy) der det også var månedene februar (17,4 % flere passasjerer) og oktober (22,4 % flere passasjerer) som økte mest fra 1998 til 1999 og augustmåneden hadde likeledes som en klar minus (5,8 % færre passasjerer). Trolig viser dette at Rv-17 brukes endel mer av langtransportere som avlastning i forhold til E6 over Saltfjellet på høst og vår.

Ferjeoversikt:
Rødøy (sambandet Kilboghamn-Jektvik): 80.510 passasjerer (+ 4.762 eller 6,3 %) og 32.377 biler (+1.376 eller 4,4 %).
Renga (sambandet Kilboghamn/Jektvik-Nordnesøy): 17.974 passasjerer (+ 2.583 eller 16,8 %) og 6.593 biler (+ 686 eller 11,6 %).
Bogøy (sambandet Forøy-Ågskardet): 114.897 passasjerer (+ 3.040 eller 2,7 %) og 51.806 biler (+ 1.078 eller 2,1 %).

2) Kommuneregnskapet for Rødøy er ennå ikke helt klart, men en håper det kan sendes til revisoren før påske. Det som er klart er at regnskapet blir rekordstort - for første gang vil Rødøy ha et regnskap med sluttsum på over 100 mill.kr. Grunnen til dette er de store investeringene i vannverk, skole og omsorgsboliger som førte til pengeutlegg på over 20 mill.kr. i 1999. Når det gjelder det ordinære driftsregnskapet så venter en at dette skal balansere brutto på ca. 86 mill.kr. og at en skal unngå å få underskott.

2000 04 13 (1)

1) Fangststatistikken for sjølaksefisket 1999 viser at Vågan kommune i Lofoten fikk den største laksefangsten med 7,1 tonn. Øvrige kommuner med rapporterte fangster over 2 tonn er: Gildeskål med 5,9, Andøy med 3,2, Vestvågøy med 2,7, Bodø med 2,7, Lurøy med 2,4, Rødøy med 2,1 og Sortland med 2,1 tonn.

2000 04 13 (2)

2) I Rødøy er det 8 butikker som har bevilling for salg av øl og i 1999 ble det av disse solgt totalt 46.798 liter øl. Det er i tillegg 7 serveringssteder som har skjenkebevilling for øl og vin og av disse har 4 bevilling for skjenking av brennevin. På disse skjenkestedene ble det i 1999 utskjenket totalt 9.149 liter øl, 1.346 liter vin og 327,6 liter brennevin. Utover dette er det en skjenkebevilling gitt til passasjerbåt (Øycruise båttransport i Rangsund) som kan skjenke ved spesielle anledninger. Av alle disse bevillingene fikk kommunen i 1999 inn 33.837 kr. i avgift.

2000 04 13 (3)

3) Bygger «skjura» reiret sitt høyt eller lavt iår ? Dette spørsmålet opptar folk som gjerne vil ha et gammelt og godt tegn på hvordan sommeren blir.

2000 04 18 (01)

1) Formannskapet skal ha sitt neste møte torsdag den 27. april på Gjerøy skole. I løpet av møtet vil det bli befaring på det nye skolebygget som har kostet over 5 mill.kr. Blant sakene som skal behandles kan nevnes etablering av Polarsirkelen Friluftsråd i samarbeid med Lurøy, Nesna, Træna, Hemnes og Rana kommuner, tilskott til diverse kulturtiltak og forslaget til fredning av Myken fyr. Det er Riksantikvaren som har laget et forslag til fredning av 77 fyrstasjoner og 5 tåkeklokkeanlegg langs hele kysten og kommunen skal uttale seg til dette forslaget. Myken fyr ble etablert som bemannet fyrstasjon i 1918, men allerede i 1892 ble det satt opp en fyrlykt på Jutøya - et lite hvitt jernhus med en oljelampe.
Som en del av møtet vil det bli en tilstelning hvor det skal utdeles smykkepins til millenniumsbarna. Siden siste tilstelning er det kommet 3 nye rødøyfjæringer til verden:
Nr. 5 - Jente f. 2 mars - Rødøy - foreldre er Lisbeth Støre og Geir Johannessen
Nr. 6 - Gutt f. 13.mars - Gjerøy - foreldre er Bodil Lind Aakre og Roy Aakre
Nr. 7 - Jente f. 10. april - Gjerøy - foreldre er Monica Karlsen og Sverre Johan Karlsen

2000 04 18 (02)

2) Rødøy kommune ønsker alle nettbesøkere en god påske.

2000 mai

2000 05 02 (1)

1) Formannskapet hadde idag morges et kort telefonmøte hvor det ble vedtatt en skarp uttalelse til Nordland fylkesting som denne uka har samling i Narvik. Saken det gjelder er prioritering av fiskerihavneutbygging og her ligger det en innstilling til fylkestinget hvor Jektvik er satt på 11. og siste plass på lista. Dette er stikk i strid med tidligere prioriteringer fra 1992, 1996 og 1998 hvor Jektvik arbeidet seg opp til en sikker førsteplass. Formannskapet vedtok enstemmig en uttalelse hvor det ble reagert kraftig på dette horrible løftebruddet, og hvor en forlanger at fylkestinget holder fast ved tidligere prioriteringer. I tillegg er ordføreren reist til Narvik for å følge møtet på nært hold.

2000 05 02 (2)

2) Det er varslet landsomfattende streik innen flere samfunnsområder fra onsdag morgen og blant de ferjeruter som blir rammet er sambandet Kilboghamn-Jektvik.

2000 05 12 (1)

1) Rødøy formannskap vedtok den 22. februar iår å prioritere 2 søknader om tilskott til "Aksjon skoleveg" i 2000, en ordning som er laget for å trygge skolevegen. Den ene søknaden var fra Tjongsfjord skole og gjaldt 3 lyspunkter ved buss-snuplassen og den andre en større veglyssak på Rødøya med 81 lyspunkter. I Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalgs møte den 17. mars er det gitt tilsagn om støtte til begge disse prosjektene. Tjongsfjord skole har fått tilsagn om inntil 31.200 kr., mens Rødøy-prosjektet har fått inntil 100.000 kr. Nå var Rødøy-prosjektet kostnadskalkulert til 690.000 kr. slik at bare deler av prosjektet lar seg gjennomføre med årets bevilgning.

2000 05 12 (2)

2) Den 22. mai kl.14.00 er alle ansvarlige for alkohol-bevillinger gitt av Rødøy kommune, innkalt til "eksamen". Da skal den obligatoriske teoriprøven avlegges for alle 15 styrere og stedfortredere. Prøven skal avholdes på skolen i den kretsen skjenke- eller salgsstedet ligger, d.v.s. Nordnesøy, Selsøyvik, Øresvik, Nygård, Jektvik, Tjongsfjord, Rødøy og Gjerøy. Prøvetida er 45 minutter og det avkreves et gebyr på 300 kr. Dersom noen må ta prøven "oppatt", så kreves nytt gebyr. Det er kommunen som er ansvarlig for denne prøven, men det faglige innholdet er laget av Sosial- og Helsedepartementet. De som ikke klarer prøven, mister naturligvis bevillingen

2000 05 12 (3)

3) Nordland fylkeskommune har tildelt Rødøy kommune 809.300 kr. til det kommunale næringsfondet i 2000. Dette er penger avsatt på statsbudsjettet, men fylkeskommunen bestemmer hvor mye hver kommune skal få. Årets bevilgning til Rødøy er litt større enn for 1999.

2000 05 12 (4)

4) Rødøy kommune har fått brev fra Verdikommisjonen og den inviterer ungdom i alderen 15-19 år til en ukes sommerleir i slutten av juni ved Stortinget i Oslo. Sommerleiren kommer til å inneholde alt fra filosofikafe og grillkveld til utspørring av politikere og pressekonferanse. Det skal plukkes ut 5 ungdommer fra hvert fylke; 100 ungdom til sammen og dersom det er små rødøyfolk som er interessert, så er påmeldingsfristen 24. mai. Leiren er gratis og nærmere opplysninger får en ved å ringe til Unni Berge på telefon: 22 24 06 19.

2000 05 12 (5)

5) Juni er årsmøtetid, og 2 av de mange interkommunale organene Rødøy deltar i, skal avholde sine årsmøter i Rødøy; nærmere bestemt på på Hilstad camping. Først er det årsmøte i Nord-Helgeland Næringsmiddeltilsyn som skal være fredag den 16. juni kl. 10.00. Så er det årsmøte i Ytre-Helgeland Regionråd som skal avvikles i dagene 26.- 27. juni.

2000 05 22 (1)

1) Første halvdel av mai var preget av kaldt og overskyet vær med mye nedbør. Den siste uka har det imidlertid vært flere dager med strålende solskinn og tildels varmt.

2000 05 22 (2)

2) Direktoratet for naturforvaltning har gitt 2 personer i Rødøy tillatelse til å fange laks, sjørøye, sjøraure og innlandsfisk uavhengig av forskrifter eller forbud i laksefiskeloven av 1992. Dette som ledd i forskningsprosjektet «Bestandssammensetning av voksen laks i sjø og vassdrag». Håkon Heen, 8188 Nordværnes har fått løyve til å drive med 1 kilnot og 1 krokgarn mens Kjetil Hansen, 8185 Vågaholmen har fått løyve til å drive med 1 dobbel kilnot. Begge i perioden 1. juni til 4. august 2000.

2000 05 22 (3)

3) Lørdag 17. juni arrangeres Bygdedag i Rødøy på Jektvik skole/grendehus. Det er Rødøy Bondelag i samarbeid med bondekvinnelagene i Tjongfjord og på Storselsøy som er arrangører. Dersom det er noen som ønsker å stille med stand eller utstilling, så kontakt Knut Sperstad på tlf. 750-97693 eller Gunn Hansen på tlf. 750-98168.

2000 05 25 (1)

1) Fredag den 26. mai reiser ordfører og rådmann til Mo i Rana for å delta på årsmøtet i Helgeland Avfallsfordeling (HAF), det interkommunale renovasjonsselskapet på Nord-Helgeland. Regnskapet for 1999 viser inntekter på 27,8 mill.kr. (mot 23,3 mill.kr. i 1998) og utgifter på 26,9 mill.kr. (mot 21,4 mill.kr. i 1998). Driftsresultatet ble i 1999 på 833.000 kr. mot 1,9 mill.kr. i 1998 og det førte til at resultatet etter finansposter i 1999 viser et underskott på vel 208.000 kr. (mot et overskott på 1,2 mill.kr. i 1998). Den viktigste faktor til at regnskapet gikk med underskott er at Staten i 1999 innførte en ny avgift for sluttbehandling av avfall og HAF måtte punge ut med nesten 3,5 mill.kr. til denne avgifta.

2000 05 25 (2)

2) Formannskapet hadde møte torsdag 18. mai og blant sakene var hovedopptak til barnehagene for kommende år. Vel 20 nye rødøyfjæringer søkte om plass og formannskapet kunne innvilge alle søknadene som gjaldt start fra 1. august. En søker ville ha plass fra 1. januar 2001 og denne satte man på venteliste til høsten. Fordelingen på de 6 barnehagene er slik: Nordnesøy: 2 nye - tilsammen 8 barn, Selsøyvik: 3 nye - tilsammen 5 barn, Jektvik: 5 nye - tilsammen 10 barn, Tjongsfjord: 5 nye - tilsammen 15 barn, Rødøy: 4 nye - tilsammen 10 barn og Gjerøy: 2 nye - tilsammen 9 barn.

2000 05 25 (3)

3) Resultatene fra den obligatoriske teoriprøven for alle ansvarlige som har alkolhol-bevilling i Rødøy, som ble avholdt mandag 22. mai, viser at av de 36 påmeldte møtte 29 kandidater opp. Av disse var det 23 som bestod og 6 som strøk på prøven. De som ikke klarte prøven ved første høve, må gå opp til ny prøve før søknadene deres om fornyet bevilling kan behandles.

2000 juni

2000 06 09 (1)

1) I dagene 22. mai til 2. juni ble det arrangert kurs i antikvarisk restaurering på Myken. I rapporten som kursarrangøren Bjørn Skauge har utarbeidet går det fram at kurset på alle måter var meget vellykket. 8 deltakere fra Dønna i sør til Tromsø i nord var med og det var byggmester Jarl Styve fra Haugesund som var instruktør. Hovedarbeidet skjedde på Edgarfjøsen, Jægerbrygga og Ragnvaldbrygga og instruktøren var meget tilfreds med kvaliteten på trematerialene som var levert av Daniel Granlund fra Langvassgrenda i Nord-Rana. Riksantikvaren har bevilget 20.000 kr. og Rødøy og Lurøy kommuner hverseg 10.000 kr. til kurset. I tillegg har en søkt fylkeskommune om tilskott gjennom prosjektet Lokal Agenda 21.

2000 06 09 (2)

2) Befolkningen på Sørnesøy i Lurøy og Nordnesøy i Rødøy sendte den 6. juni en underskriftsliste til Nordland Vegkontor for å tilkjennegi brukernes misnøye med fylkesvegen som går mellom de to bygdene. Oppslutningen om underskriftskampanjen har vært stor. Vegen er uten fast dekke og har hatt dårlig vedlikehold i mange år

2000 06 09 (3)

3) AS Rødøy-Lurøy kraftverk avholder generalforsamling på Aldersundet grendehus i Lurøy fredag 16. juni kl. 10.00. Regnskapet for 1999 viser at selskapet hadde en omsetning på vel 32,5 mill.kr. mot 31,6 mill.kr. i 1998. Årsoverskottet i 1999 var på 6,2 mill.kr. (etter skatt) mot 5,9 mill.kr. i 1998. Resultatgraden ble dermed på 25,8 % mot 25,4 % i 1998.
Innskutt egenkapital (aksjekapital og overkursfond) er på 21,3 mill.kr. (det samme som i 1998), mens opptjent egenkapital er på hele 48,3 mill.kr. (mot 42,9 mill.kr. i 1998). Soliditetsgraden kom opp i 79,3 % (78,1 % i 1998).

2000 06 09 (4)

4) Mandag 19. juni skal det være møte i tusenårskomiteen i Rødøy der hovedsaken er planlegging av Jektedager 2000, et kulturarrangement som avvikles i dagene 31. august - 3. september. Da kommer nordlandsjekta "Brødrene" til Rødøy og vil seile rundt i 3 dager til ende. Det er meningen at en skal ha arrangementer for skolebarna i kommunen, tur for pensjonistgrupper og tilstelninger på Selsøyvik og Rødøy. Kanskje kan en også få plass til å avholde et eget lokalhistorisk seminar med slektsforskning som tema.

2000 06 09 (5)

5) Tirsdag den 20. juni kommer representanter fra Miljøverndepartementet på befaring i samband med behandlingen av utredningssaken Rv 17 parsellen Storvika-Reppen. Det er Fylkesmannen i Nordland og Nordland vegkontor som har lagt opp programmet og det starter tidlig på formiddagen med møte på Glomfjord Hotell der det blir orienteringer om planene. Så blir det bussreise til Holand og så båt til Rendalsvik og Fondalen før deltakerne drar til Svartispaviljongen der det serveres lunsj kl. 12.45. Deretter er det tur til brefallet og så båt tilbake til Holand. Så fortsetter bussturen til Forøya og Bjærangsfjorden der en skal se nærmere på de ulike vegalternativene. Befaringen avsluttes så på Glomfjord Hotell med et kort oppsummeringsmøte kl. 16.00. Fra Rødøy kommune vil det være formannskapet og rådmann som deltar.

2000 06 09 (6)

6) Rødøy kommunestyre er innkalt til ordinært møte onsdag den 21. juni på Jektvik grendehus. Det er 30 saker som foreligger til behandling, bl.a. 7 søknader om salg av øl i butikk og 8 søknader om skjenkebevilling. Før disse sakene behandles skal kommunestyret ta stilling til utkastet til plan for edruskap med alkoholpolitiske retningslinjer og forskrift for åpnings- og skjenketider for serveringsstedene innen Rødøy kommune. Av andre store saker er kommuneregnskapet for 1999, rådmannens økonomirapport 1999 og regelverk for utleie, drift og prissetting av omsorgsboliger.

2006 06 22 (1)

1) På kalenderen er en nå kommet til midtsommeren og «sola snur» som det heter. Men sommerværet har en ikke sett noe til. Hele forsommeren har vært preget av kaldt vær og mye regn.

2006 06 22 (2)

2) Nordland fylkeskommune vedtok den 16. juni å opprette et nytt drosjeløyve i Sørfjorden (Oldervik-Strand). Trafikkgrunnlaget er ikke så veldig stort og det innføres derfor begrenset kjøreplikt og muligheter for fritak fra taksameterplikten. Løyveperioden er på 5 år og løyvet blir kunngjort ledig i avisene med det første. Det var lokalutvalget i Sørfjorden som har tatt opp denne saken.

2006 06 22 (3)

3) På årsmøtet til Ytre Helgeland Regionråd, som avvikles på Hilstad Camping 26-27 juni, framlegges bl.a. årsrapporten for Ytre-Helgeland Konfliktråd. I 1999 hadde konfliktrådet 50 saker (28 straffesaker og 22 sivile saker), derav 3 saker i Rødøy kommune.

2006 06 22 (4)

4) Vi gratulerer elevene ved Tjongsfjord skole som fikk hederlig omtale og utmerkelse for sitt prosjekt i årets "nysgjerringper"-arrangement.

2000 06 30 (1)

1) Endelig; en hel dag med sol fra skyfri himmel. Og værmeldingen for helga er også lovende med mye sol, men med litt nordøstlig bris som gjør at temperaturen ikke blir helt topp.

2000 06 30 (2)

2) Idag kom meldingen fra Postverket om at 53 av 72 postkontorer i Nordland skal legges ned i løpet av neste år. Det har styret i Posten-Norge bestemt. I stedet må folk klare seg med posttjenester på andre måter, f.eks. i butikk, offentlige servicekontorer og landpostbud. Posten mener de nye tjenestene gir et bedre tilbud til folk flest og man regner med å spare rundt en milliard kroner på å legge ned postkontorer. I Rødøy er det Tjongsfjorden som skal legges ned. I nabo-områdene skal Konsvikosen, Lovund, Lurøy Sleneset, Træna, Halsa og Glomfjord legges ned. Alt dette skjer samtidig som Posten ifølge årsrapporten 1999 hadde over 400 mill.kr. i overskott ifjor.

2000 06 30 (3)

3) Formannskapet skal ha sitt siste møte før sommerferien onsdag den 5. juli. Møtet skal være på Vågaholmen og postsjef Eidem i Bodø er invitert for orientere nærmere om Postverkets videre planer.

2000 juli

Kilde: Rødøy kommune - "Mellom flo og fjære".

2000 08 24 Posten lokalt orienterer

Rundskriv fra teamleder i Team Tjonsfjorden (Posten Norge) 24.8.2000.
Postbanken avvikler ordningen med BOKkonto.
Ut går: Rød bok, Gullbok eller Honnørbok i Postsparebanken.
Stopp med innskudd og uttak fra og med 4.9.2000.
Kilde: Rødøy kommune - "Mellom flo og fjære".

2000

Uten dato

2000 - "Torrisan"

"TORRISSAN" fra Æsvika i Meløy.
Utgitt: 2000.
© Karl-Ove Torrissen.
Slektesbok med foto.
I hovedsak fra Meløy, men også fra Rødøy og andre steder i landet.