MELFJORDUTBYGGINGEN

Noe om MELFJORDUTBYGGINGEN

Tilbake

 

Statsminister STOLTENBERGS nyttårstale 2001.

"Men vi har nådd en grense. Derfor vil Regjeringen foreslå at vi ikke gjennomfører de planlagte utbyggingene av vassdragene i Bjøllåga og Melfjord og Beiarn".

1990

1990 Utbyggingen av Melfjordvassdraget utsettes

I 1989 hadde Stortinget godkjent planene for vannkraftutbygging av Melfjordprosjektet, som del av de store Saltfjellet-Svartisen planene. Ved kong/. res. av 23. mars 1990 fastsatte Regjeringen de endelige reguleringsbestemmelsene for utbyggingen av "Melfjordvassdraget". Samtidig ble det bestemt av prosjektet skulle utsettes på ubestemt tid p.g.a. høye kostnader, høyt rentenivå, lave kraftpriser og ønske om å satse på gasskraft. De 2 utbyggingskommunene Rana og Rødøy fikk samme året utbetalt hvert sitt næringsfond. Rødøy kommunestyre var fornøyd med å få næringsfondet på 3 mill.kr. men uttrykte samtidig sterk skuffelse over at utbyggingen ble utsatt.

KILDE: 1990-åra på ti minutter (Rødøy kommunes hjemmeside).

1989

STORE NORSKE LEKSIKON - OM MELFJORDUTBYGGEN

1988

1988

© RLA.

1988

© RLA.

1981 Niva

1978

1978

1977

1977

1973

© RLA.