Søndre fastland - andre veianlegg

Tilbake...

Oldervik - Strand

1923

En samlet plan for hele Rødøy

3. Oldervik - Strand, 4,0 km, kr 40.000. (Nr 3 av tilsammen 13 anlegg).

1922

Herredstyrevedtak

Anmodet overingeniøren (på fylket) om foranledige oppstikking av vei - Oldervik til Skivik.

Skivik - Sætervik

1936

VEIBEYGGING I RØDØY

Det foregår for tiden arbeide på veianleget Øresvik-Kvina med 12 mann fra Rødøy som arbeidsstyrke. For dagsverkbidrag arbeides det også på vegen Øresvik-Gjersvik, og Skivik-Sætervik og Melfjordbotn-Rana grense. (NA 1936).

Hovedveien ved Øresvik - Vasvik

1923

En samlet plan for hele Rødøy

6. Hovedveien ved Øresvik - Vassvik, 8,0 km, kr 100.000. (Nr 6 av 13 veianlegg).

Gjersvik - Stensland - Øresvik

1923

En samlet plan for hele Rødøy

5. Gjersvik - Stensland - Øresvik, 21,0 km, kr 315.000. (nr 5 av tilsammen 13 anlegg).

1922

Herredstyremøte

Anmodet overingeniøren (på fylket) om foranledige oppstikking av vei - Stensland - Øresvik - Lurøys grense.

Øresvik - Lurøy grense

1923

En samla plan for hele Rødøy

4. Øresvik - Lurøy grønse, 3,0 km, kr 90.000. (Nr 4 av 13 veianlegg).

Øresvik - Kvina

1936

VEIBEYGGING I RØDØY

Det foregår for tiden arbeide på veianleget Øresvik-Kvina med 12 mann fra Rødøy som arbeidsstyrke. For dagsverkbidrag arbeides det også på vegen Øresvik-Gjersvik, og Skivik-Sætervik og Melfjordbotn-Rana grense.

Rana-veien er et av de viktigste veianlegg vi har for tiden, for den kan sette øydistriktene og Rana i forbiendelse og det på en langt hurtigere og billigere måte enn sjøverts. (NA 1936).

Øresvik - Gjersvik

1936

VEIBEYGGING I RØDØY

Det foregår for tiden arbeide på veianleget Øresvik-Kvina med 12 mann fra Rødøy som arbeidsstyrke. For dagsverkbidrag arbeides det også på vegen Øresvik-Gjersvik, og Skivik-Sætervik og Melfjordbotn-Rana grense (.).

1936 Kvina - Øresvik

NA 1936. Klipp: © RLA.

1936

NA 1936. Klipp: © RLA.

1936

NA 23 juli 1936.

1936

NA 1936. Klipp: © RLA.