Andre dyr

Omtalte

Vånd

Vånd (Arvicola terrestris) kalles ofte for jordrotte eller vannrotte. På svensk kalles den ”vattensork” mens den på dansk går under navnet ”mosegrise”. Mange mennesker tar feil og tror at det er den vanlige brunrotta som graver ganger og hull i plenen, mens det ofte er vånden som er på ferde.

Vånd finnes over nesten hele Europa og Eurasia, og i Norge er den vanlig opp til og med Troms fylke. Man finner den spesielt langs kysten, men også i innlandet og på enger høyt opp i fjellet.

Utseendemessig har vånden kort snute, små ører som er lite synlige i pelsen, korte ben og en kort behåret hale. Vånd kan bli opptil 200 gram som voksen. Kroppen er fra 12 til 20 cm, med en hale på 5-11 cm i tillegg. Kroppsfasongen er nokså klumpete og rund sammenlignet med de mer langstrakte rottene og musene. Pelsfargen kan variere fra lys grå til mørk brun og svart (se Tabell 1). Vånd tilhører gruppen gnagere, og har de samme karakteristiske gnagertennene (fortennene) som rotter og mus. Vånd er imidlertid ingen rotte selv om den ofte kalles for jordrotte/vannrotte.

Svinvær

© RLA. (20857).

Mer om... (1)

© RLA (20917).

Mer om... (2)

© RLA. (20916).

1968 Røyskatt

© RLA. (20988).

Om JERV

Jervhi

Nyheter 23/05 2005
Jervehi i Rødøy i år også

Jerv.liten (foto:)
Direktoratet for naturforvaltning (DN) bekrefter nå at det er registrert ynglende jerv i Rødøy også i år. Jervehiet skal være funnet nær kommunegrensen til Rana og ikke så veldig langt unna stedet hvor det i fjor vår ble oppsporet et hi med tre valper og ei tispe. Den gang ble to av valpene avlivet mens tispa slapp unna.
Ordføreren i Rødøy har dag skrevet en krass note til DN hvor han krever at det blir utstedt fellingstillatelse dyrene i hiet. Dette begrunnes i at det ikke skal være ynglende jerv i dette distriktet og at slik yngling to år etter hverandre tyder på fastere bestand av jerv enn det har vært grunn til å tro tidligere. Likeledes er denne ynglingen er stor risiko for sauebøndene som skal slippe dyrene på beite i neste måned.
Ved pas, kl 19:43