Kommunekasserere

1996

Eldbjørn Monsen

Eldbjørg Monsen takker av som kommunekasserer

Eldbjørg Monsen sluttet etter eget ønske som kommunekasserer i 1996 etter nesten 15 år i tjenesten, men hun fortsatte å arbeide ved kontoret med hovedansvar for lønnsregnskapet til begynnelsen av 1999. Som ny kommunekasserer ble tilsatt Henrik Skovly fra Vennesla på Sørlandet. Kilde: Rødøy kommunens nettside.

Kommunekasserer - Peter Mikalsen, Tjong Øvre

Peter Mikalsen var kommunekasserer ved tellingen 1891, men er er ikke nevnt som det ved tellingen 1900.

Han var eier og bruker av gården Tjong Øvre 60-04) Solheim.